RSS Feed for trợ nông nghiệp Thứ sáu 22/09/2023 18:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đề nghị phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Đề nghị phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Chính phủ vừa đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB (Văn bản số: 174/TTr-CP, ngày 3/5/203).
ADB hỗ trợ phát triển nông nghiệp phát thải cácbon thấp

ADB hỗ trợ phát triển nông nghiệp phát thải cácbon thấp

Ngày 7/3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp phát thải khí cácbon thấp. Mục tiêu của Dự án nhằm giảm ô nhiễm từ nông nghiệp và góp phần tạo môi trường trong sạch hơn tại 10 tỉnh của Việt Nam.
Phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp"

Phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp"

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các văn bản liên quan cho dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp", vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) (Văn bản số: 1311/VPCP-QHQT, ngày 18/2/2013).
Đàm phán với ADB vay vốn dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp"

Đàm phán với ADB vay vốn dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp"

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về khoản vay cho dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp" (Văn bản Số: 8220/VPCP-QHQT, ngày 16/10/2012).
Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt danh mục Dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, trị giá 84 triệu USD, trong đó vay vốn ADB 74 triệu USD (Số: 1547/TTg-QHQT, ngày 26/9/2012).
Phiên bản di động