RSS Feed for Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 17:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

 - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt danh mục Dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, trị giá 84 triệu USD, trong đó vay vốn ADB 74 triệu USD (Số: 1547/TTg-QHQT, ngày 26/9/2012).

 

Hệ thống lọc khí và máy phát điện từ khí sinh học

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) có 3 điểm chính.

Thứ nhất, LCASP không tập trung vào các hệ thống khí sinh học quy mô hộ gia đình, mà tập trung vào giới thiệu các hệ thống khí sinh học chuyên nghiệp và hiện đại cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn ở Việt Nam.

Thứ hai, các công trình khí sinh học chỉ được coi như một trong những vấn đề lồng ghép vào các hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi toàn diện.

Thứ ba, dự án đề xuất tập trung vào việc xây dựng năng lực ở các cấp nhằm tạo sự bền vững cho việc tự mở rộng mô hình.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động