RSS Feed for Các công trình thủy điện cần hoàn thành trồng rừng thay thế | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 12/04/2024 17:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các công trình thủy điện cần hoàn thành trồng rừng thay thế

 - Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Bảo vệ hồ thủy điện: "Bén rễ" ở Hòa Bình

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Theo thông báo kết luận, công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác không phải lâm nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ. Ngày 26/11/2013, Quốc hội đã có Nghị quyết số 62/2013/QH13, theo đó có yêu cầu “phải hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015 đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác”. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan, nhằm thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và triển khai Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Năm 2015 là năm thứ hai triển khai thực hiện Đề án trồng rừng thay thế, bước đầu đã có kết quả tích cực, khởi sắc đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30/9/2015, cả nước đã có 23/50 địa phương triển khai trồng rừng thay thế đạt 36% kế hoạch năm, trong đó, các dự án chuyển mục đích sang xây dựng công trình thủy điện, trồng rừng thay thế đạt 65% kế hoạch năm. Một số địa phương đã tích cực triển khai trồng rừng thay thế, gồm: Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. 

Tuy nhiên, kết quả trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đạt thấp so với kế hoạch, một số địa phương phải trồng rừng thay thế với diện tích lớn, nhưng triển khai chậm, kết quả còn thấp; nhiều địa phương chưa chuẩn bị được quỹ đất, tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế; nhiều chủ dự án thiếu chủ động, kéo dài việc xây dựng phương án trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền để trồng rừng thay thế...

Tập trung trồng rừng thay thế vào vụ thu - đông 2015

Phó Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 đối với diện tích trồng rừng thay thế các dự án thủy điện đã đưa vào vận hành theo quy định; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế đối với các dự án khác, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt; các địa phương có kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 phải tập trung triển khai ngay công tác chuẩn bị để trồng vào vụ thu - đông năm 2015.

Bộ Công Thương chỉ đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát tình hình thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị trực thuộc, kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế; đối với các dự án trước đây đã hoàn thành có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa trồng rừng thay thế, phải xây dựng phương án bổ sung, thực hiện có lộ trình và sử dụng nguồn vốn từ sản xuất để trồng rừng thay thế.

Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền đối với công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; nêu các mô hình quản lý trồng rừng thay thế tốt để các địa phương thực hiện.

Kiên quyết dừng dự án không chấp hành trồng rừng thay thế

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Đối với các công trình thủy điện, cần hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trong năm 2015. Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, rà soát bổ sung các nhà máy mới để tổ chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2016. Đối với các dự án đã nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, cần khẩn trương chỉ đạo, giải quyết vướng mắc để trồng rừng ngay, không để tồn Quỹ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động