RSS Feed for Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện cho thủy điện nhỏ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 04:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện cho thủy điện nhỏ

 - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Năm giải pháp cân đối nguồn điện trong ngắn hạn

Thông tư này quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ, đấu nối với lưới điện quốc gia. 

Các nhà máy điện nhỏ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo chưa có cơ chế giá điện riêng được Thủ tướng Chính phủ quy định, được áp dụng theo cơ chế quy định tại Thông tư khi đấu nối với lưới điện quốc gia.

Cũng theo Thông tư, Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm được quy định bảy thành phần: Giờ cao điểm mùa khô; Giờ bình thường mùa khô; Giờ thấp điểm mùa khô; Giờ cao điểm mùa mưa; Giờ bình thường mùa mưa; Giờ thấp điểm mùa mưa; Điện năng dư.

Các chi phí tương ứng với thành phần biểu giá bao gồm: Chi phí điện năng phát điện tránh được; Chi phí tổn thất truyền tải tránh được; Chi phí công suất phát điện tránh được (chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa khô).

Thời gian sử dụng điện trong ngày áp dụng cho Biểu giá chi phí tránh được phù hợp với quy định trong biểu giá bán lẻ điện hiện hành. Đối với các khu vực nối lưới điện với nước ngoài, khu vực có quá tải đường dây (truyền tải điện), các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang, Bên mua và Bên bán thỏa thuận thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo nguyên tắc đảm bảo đủ số giờ cao điểm theo quy định.

Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu là bắt buộc trong mua bán điện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được giữa nhà máy điện đủ điều kiện với Bên mua. Hợp đồng mua bán điện được ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trong hợp đồng. Bên bán và Bên mua có thể thoả thuận để chuyển sang áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu thay cho Hợp đồng mua bán điện đã ký.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2014.

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động