Điện lực

Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO 2

07:57 |30/12/2020

 - 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).


Công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty mẹ-EVNGENCO 2


Theo Quyết định được phê duyệt, EVNGENCO 2 được cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước (vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hiện có tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại EVNGENCO 2.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO 2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO 2 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai phương án cổ phần hóa EVNGENCO 2 bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và lợi ích Nhà nước.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO 2 có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi EVNGENCO 2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3