RSS Feed for Ý kiến của Bộ Xây dựng về dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và 4 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 16:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ý kiến của Bộ Xây dựng về dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và 4

 - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4. Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản của Bộ Công Thương đề nghị góp ý cho 2 dự án này.

Thủ tướng giao PV Power làm chủ đầu tư NĐ Nhơn Trạch 3 và 4
Bổ sung dự án Nhà máy điện Hòa Phát Dung Quất vào Quy hoạch
Phê duyệt chủ trương mở rộng dự án Thủy điện Hòa Bình
Chấp thuận cho EDF đầu tư dự án Nhiệt điện Sơn Mỹ 1

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 được lập với quy mô công suất 1.050MW, đưa vào vận hành năm 2022; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4 được lập với quy mô công suất 1.050MW, đưa vào vận hành năm 2023. Theo Bộ Xây dựng, "những nội dung điều chỉnh này cần được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định". (Trước đó, khi đưa vào Quy hoạch điện VII, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 có công suất 750 MW, đưa vào vận hành năm 2020; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 4 có công suất 750 MW, đưa vào vận hành năm 2021). 

Trên cơ sở nội dung điều chỉnh về quy mô công suất nêu trên, theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư cần tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định làm cơ sở để lập dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng: Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của 2 dự án này cần được bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về chi phí đầu tư xây dựng: sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cần được rà soát, cập nhật văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành. Các khoản mục chi phí và sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cần đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc phân cấp các công trình chính của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng cho rằng, chủ đầu tư cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo các quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để làm cơ sở xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động