RSS Feed for TKV triển khai thăm dò than tầng sâu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 03:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV triển khai thăm dò than tầng sâu

 - Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: hiện nay, Tập đoàn đang lập các Đề án thăm dò than tầng sâu, làm cơ sở để huy động tài nguyên trong những năm tới. Đây là hoạt động được tiến hành song song với việc tổ chức triển khai các kế hoạch thăm dò hàng năm đã được phê duyệt.

Hiện trạng Quy hoạch 403 và nhu cầu than Việt Nam [1]
Hiện trạng Quy hoạch 403 và nhu cầu than Việt Nam [2]
Hiện trạng Quy hoạch 403 và nhu cầu than Việt Nam [3]

Theo TKV, dự kiến, công tác thăm dò tại bể than Đông Bắc, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành công tác thăm dò đến mức -300m và một số khu vực dưới -300m đảm bảo đủ trữ lượng và tài nguyên cho việc triển khai các dự án khai thác than hầm lò trọng điểm.

TKV đặt mục tiêu phấn đấu đến hết 2025 hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đảm bảo đủ than để huy động vào thiết kế khai thác trong giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn sau 2030. Trong đó, sẽ nâng cấp phần tài nguyên còn lại từ cấp 333, 334a và 334b lên cấp 222 và 332.

Theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh), về thăm dò than:

Với bể than Đông Bắc đến hết năm 2020, hoàn thành công tác thăm dò đến mức -300 m và một số khu vực dưới mức -300 m đảm bảo đủ trữ lượng và tài nguyên tin cậy huy động vào khai thác trong giai đoạn đến năm 2025. Phấn đấu đến năm 2020 nâng cấp khoảng 1,0 tỷ tấn tài nguyên từ cấp 333, 334a và 334b lên cấp trữ lượng và tài nguyên tin cậy (cấp 222 và 332).

Phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than đảm bảo đủ trữ lượng và tài nguyên tin cậy để huy động vào thiết kế khai thác trong giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn sau 2030. Phấn đấu đến năm 2030 nâng cấp phần tài nguyên còn lại từ cấp 333, 334a và 334b lên cấp 222 và 332.

Đối với bể than sông Hồng, trước năm 2020, hoàn thành công tác thăm dò than khu Nam Thịnh và một phần mỏ Nam Phú II, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để phục vụ lập và thực hiện dự án thử nghiệm.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể than sông Hồng và kết quả thực hiện các dự án thử nghiệm, tiến hành thăm dò mở rộng làm cơ sở để phát triển các mỏ than ở quy mô công nghiệp với công nghệ hợp lý.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động