RSS Feed for Thực hiện cam kết môi trường tại dự án điện mặt trời Đa Mi | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 09:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thực hiện cam kết môi trường tại dự án điện mặt trời Đa Mi

 - Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo nội dung Thỏa thuận tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã phối hợp Công ty CP Khoa học Công nghệ Phân tích Môi trường Biển Đức tiến hành đo kiểm môi trường khu vực dự án nhà máy.

ADB đánh giá tác động môi trường dự án điện mặt trời Đa Mi

 

Tiến hành lấy mẫu nước tại hồ Đa Mi.

Theo nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được ADB thông qua, Công ty DHD cần thực hiện đánh giá hàng quý về đa dạng sinh học tại hồ Đa Mi khi nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành.

Trong đó, nội dung đánh giá chất lượng nước mặt theo các chỉ tiêu hóa lý và đánh giá tác động của dự án đến hệ thủy sinh tại vị trí lắp đặt các mảng pin mặt trời cần được thực hiện trong quý IV/2019.

Theo yêu cầu của ADB, Công ty DHD thực hiện đánh giá chất lượng nước mặt và lấy mẫu phân tích phiêu sinh vật tại các tầng nước với độ sâu 10m, 20m và 30m tại 4 vị trí khác nhau trong khu vực thi công dự án.

Lấy mẫu nước tại các mảng pin.

Để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của ADB, Công ty DHD đã phối hợp với Công ty CP Khoa học Công nghệ Phân tích Môi trường Biển Đức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được ADB thông qua. Kết quả giám sát môi trường quý 4/2019 sẽ được Công ty DHD báo cáo đến các ADB và các cơ quan liên quan để phối hợp theo dõi.

Đo nồng độ Oxy hòa tan tại điểm lấy mẫu.

Công ty CP Khoa học Công nghệ Phân tích Môi trường Biển Đức là thành viên thuộc League Group, Công ty hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, đào tạo và tư vấn đánh giá tư vấn công nhận phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Công ty Biển Đức có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường, tư vấn, xét nghiệm, kiểm định trong phòng thí nghiệm./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động