RSS Feed for Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 22:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực

 - Bộ Công Thương vừa đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BCT, ngày 29/5/2015, quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Quy định mới về thủ tục mua, bán điện với nước ngoài

Theo đó, Thông tư số 10/2015/TT-BC sẽ thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư thể hiện chủ trương đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công Thương tại Quyết định số 9802/QĐ-BCT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

Đồng thời, Cục Điều tiết điện lực đã tiến hành rà soát thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện cải cách theo hướng giảm giảm số lượng thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp giấy phép, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, áp dụng dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện cho các các nhân, tổ chức tham gia hoạt động điện lực.

Việc ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BCT thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BCT là cần thiết và đã đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Nội dung thông tư xem tại đây.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động