RSS Feed for Hoạt động điện lực Thứ hai 24/01/2022 12:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Kiến nghị tháo gỡ rào cản trong hoạt động điện lực

Kiến nghị tháo gỡ rào cản trong hoạt động điện lực

Báo cáo tại hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017", ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường thông thoáng trong hoạt động điện lực.
Cục Điều tiết Điện lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cục Điều tiết Điện lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương ngày vừa có văn bản thông báo về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực, đăng ký tham gia thị trường điện... có thể gửi trực tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tại địa chỉ http:online.moit.gov.vn.
Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Công Thương vừa đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BCT, ngày 29/5/2015, quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.
Phiên bản di động