RSS Feed for Hoạt động điện lực Thứ năm 23/05/2024 06:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp trong mua bán điện

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp trong mua bán điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Thông tư quy định rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện của Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương các tỉnh và tình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2/2023).
Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Kiến nghị tháo gỡ rào cản trong hoạt động điện lực

Kiến nghị tháo gỡ rào cản trong hoạt động điện lực

Báo cáo tại hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017", ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường thông thoáng trong hoạt động điện lực.
Cục Điều tiết Điện lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cục Điều tiết Điện lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương ngày vừa có văn bản thông báo về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực, đăng ký tham gia thị trường điện... có thể gửi trực tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tại địa chỉ http:online.moit.gov.vn.
Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư mới quy định về giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Công Thương vừa đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BCT, ngày 29/5/2015, quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.
Phiên bản di động