RSS Feed for Thống nhất kế hoạch Chương trình tiết kiệm năng lượng năm 2013 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 18:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thống nhất kế hoạch Chương trình tiết kiệm năng lượng năm 2013

 - Ngày 8 tháng 11 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013, ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

 

>> 30 tòa nhà sẽ được hỗ trợ tài chính đầu tư tiết kiệm năng lượng
>> Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước
>> Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà: Cần giải pháp đồng bộ
>> Mô hình ESCO - Hiệu quả kinh tế và tiết kiệm năng lượng

Đánh giá chung

Trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị tư vấn trong phạm vi cả nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực trong triển khai thực hiện chương trình, đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, quyết định hướng dẫn thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương đã ban hành kịp thời các Thông tư hưỡng dẫn; đã hình thành được mạng lưới quản lý và triển khai các hoạt động sử dựng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương.

Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình dán nhãn năng lượng đã chuyển từ hình thức khuyến khích sang bắt buộc đối với một số sản phẩm; công tác tuyên truyền thực hiện tốt, nhiều chương trình về tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã giúp doanh nghiệp và người dân nhận thức tốt hơn về lợi ích về việc tiết kiệm năng lượng.

Mô hình tòa nhà tiết kiệm năng lượng là một điểm sáng của Chương trình: đã xây dựng và áp dụng quy chuẩn xây dựng đối với tòa nhà, các dự án mẫu về tòa nhà tiết kiệm năng lương…

Chương trình hỗ trợ một triệu đồng cho một dàn đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời đã nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng do đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm điện; đã biên soạn được nhiều tài liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng đối với học sinh ở các cấp học.

Các tập đoàn lớn trong ngành năng lượng đã chủ động đầu tư, phối hợp tốt với các bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình, đã hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn một số mặt hạn chế: Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu năng lượng phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển ngành năng lượng; việc sử dụng năng lượng của Việt Nam vẫn chưa hiệu quả, thể hiện qua cường độ năng lượng (mức tiêu hao năng lượng trên một đợn vị tăng trưởng GDP) còn cao hơn so với nhiều nước trong khu vực, cao hơn nhiều so với các nước phát triển.

Các trang thiết bị có hiệu suất thấp bị loại bỏ không nhiều, chưa xây dựng được lộ trình từng bước loại bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp; tốc độ đổi mới công nghệ của Việt Nam còn chậm.

Chất lượng các thiết bị tiết kiệm năng lượng sản xuất trong nước còn thấp. Chưa kết hợp được các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ với các biện pháp quản lý bắt buộc nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm vụ của các bộ, ngành và các đơn vị liên quan

Trên tinh thần đó, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai Chương trình năm 2013. Bộ Công Thương chỉ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  giai đoạn 2012-2015 được phê duyệt tại Quyết định số: 1427/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với các bộ, các cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam đến năm 2012, ban hành trong năm 2013. Hàng năm cần cập nhật, bổ sung tình hình thực hiện của năm trước vào cơ sở dữ liệu năng lượng.

Tập trung vào các nhiệm vụ chính, xây dựng mục tiêu chính cho từng năm trong giai đoạn 2013-2015 để tổ chức thực hiện.

Xây dựng lộ trình từng bước loại bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội: Hội liên hợp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… để triển khai chương trình đến từng tổ dân phố, cụm dân cư và từng hộ gia đình.

Mở rộng mạng lưới các trung tâm tiết kiệm năng lượng, trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ… tại các địa phương, trên phạm vi toàn quốc để triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xây dựng giá các loại năng lượng mới tái tạo (địa nhiệt, sinh khối, rác, điện mặt trời…); xây dựng mô hình phát điện phân tán; cơ chế mua bán, trao đổi điện năng giữa khách hàng sử dụng điện với đơn vị quản lý lưới điện,kinh doanh bán điện.

Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước: chuẩn bị ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành hoặc công bố để áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Thực hiện lồng ghép các nội dung nghiên cứu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước, chương trình nông thôn mới và các chương trình khác có liên quan; lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch phát triển giao thông, vận tải, quy hoạch đô thị…

Đối với tiêu chuẩn của một số thiết bị như: nồi cơn điện, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa… cần lựa chọn các tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp công bố và chấp thuận áp dụng; việc ban hành các tiêu chuẩn thực hiện theo quy định.

Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ.

Khẩn trương ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Ukraine muốn đưa tới Việt Nam máy bay thế hệ mới
Hình thức tiếp cận mới trong hợp tác Mỹ - Đông Nam Á
Bí mật đáng xấu hổ của tàu ngầm Trung Quốc

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động