RSS Feed for TCT Điện lực TKV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 17:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TCT Điện lực TKV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

 - Bước vào kế hoạch năm 2019, Tổng công ty Điện lực - TKV đã gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, bằng những biện pháp chỉ đạo đúng đắn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch 6 tháng đầu năm được giao, ngoài ra, các hoạt động môi trường, an toàn lao động, văn hóa thể thao, an sinh xã hội… được Tổng công ty thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao.

Điện lực TKV hướng đến mô hình quản trị hiện đại

Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực - TKV đã gặp phải một số khó khăn thách thức như: tỷ giá đã biến động (tăng 0,45% so với đầu năm) làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty, chi phí chênh lệch tỷ giá đánh giá lại đến hết 30/6/2019 là 42,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Sơn Động trong 6 tháng đầu năm trong nhiều thời điểm cũng gặp phải nguy cơ thiếu than, có những thời điểm Tổng công ty Đông Bắc chỉ cấp được tối đa 3.000 tấn/ngày, trong khi với điều kiện huy động công suất cao của A0 thì nhu cầu cần tối thiểu 3.500 tấn/ngày nên chủ yếu nhà máy vận hành nhưng không có dự phòng. Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 do bị ảnh hưởng của thời tiết nên lưu lượng nước về trong 6 tháng đầu năm 2019 ở mức thấp, dẫn đến sản lượng điện thấp (chỉ bằng 73% so với cùng kỳ năm 2018) cũng ảnh hưởng đến yếu tố sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty.

Bên cạnh những khó khăn, Tổng công ty Điện lực - TKV cũng gặp một số thuân lợi như: giá thị trường duy trì ở mức khá cao, giá thanh toán bình quân trong 6 tháng đạt khoảng 1.167,57 đồng/kWh, cao hơn khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mặc dù đã bước sang mùa mưa nhưng mực nước ở các hồ thủy điện vẫn rất thấp dẫn đến nhu cầu huy dộng đối với nhiệt điện tăng, dự kiến mức tăng trưởng phụ tải năm 2019 khoảng 10%, đây là yếu tố thuận lợi đối với các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty.

Từ đầu năm 2019 đến nay, hầu hết các nhà máy trong Tổng công ty đều duy trì vận hành với công suất cao, nhờ đó, hết 6 tháng 2019 dự kiến sản lượng điện phát của Tổng công ty uớc đạt 56 % kế hoạch Tập đoàn giao.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất 6 tháng đạt 5.359,6 triệu kWh, bằng 54,8% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 56,4% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng điện bán cho EVN 6 tháng đạt 4.754 triệu kWh bằng 54,4% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 56,0% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 107% so với cùng kỳ 2018.

Sản lượng than nguyên khai 6 tháng dự kiến đạt 77.000 tấn, bằng 63,8% kế hoạch giao, bằng 100% so với cùng kỳ; sản lượng than sạch 6 tháng đạt 79.000 tấn bằng 60,8% kế hoạch giao và bằng 108% so với cùng kỳ; sản lượng than tiêu thụ 6 tháng đạt 77.000 tấn bằng 59,5% kế hoạch giao, bằng 107% so với cùng kỳ. Đất đá bóc 6 tháng đạt 265.000 m3 bằng 47,7% kế hoạch giao, bằng 94% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu 6 tháng đạt 7.379 tỷ đồng bằng 57,5% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 58,2% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 112% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu sản xuất điện 6 tháng đạt 7.284 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 58,2% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 112% so với cùng kỳ; doanh thu điện thương mại 6 tháng đạt 6.390,5 tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 58,0% kế hoạch Tập đoàn giao.

Doanh thu sản xuất than 6 tháng đạt 95 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 60% kế hoạch Tập đoàn giao, bằng 114% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ngoại trừ yếu tố tỷ giá đạt 406,9 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch Tập đoàn giao, trong đó lợi nhuận sản xuất điện đạt 377,9 tỷ, lợi nhuận sản xuất than đạt 29 tỷ. Lao động bình quân thực hiện 2.277 người, bằng 98% kế hoạch.

Công tác sửa chữa thường xuyên đã được Tổng công ty thực hiện quy củ từ việc lập kế hoạch và thực hiện liên tục hàng tuần, hàng tháng.

Đối với công tác quản trị chi phí, Tổng công ty đã tập trung cao độ vào công tác kiểm soát chất lượng than, dầu, hóa chất, đảm bảo chất lượng than cấp theo đúng các chỉ tiêu trong hợp đồng mua bán than. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các nhà máy suất tiêu hao than đều thấp hơn so với kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm các nhà máy cần phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo các chỉ tiêu này không vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an sinh xã hội, văn hóa thể thao… được Tổng công ty thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao đã góp phần chung trong kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm, Tổng công ty phấn đấu sản lượng điện sản xuất ước đạt 4.650 triệu kWh, lũy kế cả năm 10 tỷ kWh; sản lượng than nguyên khai dự kiến 40 nghìn tấn, lũy kế cả năm đạt 120 nghìn tấn đạt 100% kế hoạch; than tiêu thụ ước đạt 54,8 nghìn tấn, lũy kế cả năm đạt 130,2 nghìn tấn đạt 100% kế hoạch; bóc đất ước đạt 278 nghìn m3 lũy kế đạt 555 nghìn m3 đạt 100% kế hoạch.

Doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm đạt trên 5.600 tỷ, doanh thu cả năm ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm đạt 500 tỷ. Bên cạnh đó, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư theo kế hoạch. Đảm bảo mục tiêu an toàn về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, môi trường, phòng chống thiên tai. Tham gia dự thi và đạt kết quả tốt trong cuộc thi an toàn vệ sinh lao động năm 2019 của TKV.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng công ty Điện lực - TKV sẽ tập trung vào công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo vận hành các nhà máy ổn định an toàn; quan tâm chú trọng công tác an toàn, môi trường; thực hiện công tác tái cơ cấu; đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và quản lý...

XUÂN HIỆP

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động