RSS Feed for Quảng Trị tăng cường sử dụng điện tiết kiệm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 22:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Trị tăng cường sử dụng điện tiết kiệm

 - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số: 2389/UBND-CN, ngày 2/6/2020, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.


Thủ tướng yêu cầu cả nước tiết kiệm 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm

 

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường sử dụng điện tiết kiệm

PC Quảng Trị tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện ngoài đường phố.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành; đồng thời phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

1/ Tổ chức tuyên truyền, khuyến khích các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

2/ Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h-20h hàng ngày...).

3/ Tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Trị trong trường hợp thiếu điện.

4/ Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

5/ Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

6/ Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, các dạng năng lượng mới, hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.

7/ Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, hàng năm Quảng Trị tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Công thương và Công ty Điện lực Quảng Trị lồng ghép đưa chủ trương tiết kiệm điện vào trường học để giáo dục các em học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức thẩm định, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ưu tiên và khuyến khích chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên truyền cổ động. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức vận động tuyên truyền đến nhân dân sử dụng, ứng dụng các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm điện vào trong sản xuất nông nghiệp. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về tiết kiệm điện, an toàn điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức thích hợp, đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

Theo văn bản của UBND tỉnh, Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

ĐỨC TÙNG - SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động