RSS Feed for Quan điểm của Quảng Bình về đầu tư năng lượng tái tạo | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 03:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quan điểm của Quảng Bình về đầu tư năng lượng tái tạo

 - Theo nguồn tin của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, tỉnh Quảng Bình có trung bình từ hơn 1.600 đến gần 2.000 giờ nắng mỗi năm, với cường độ bức xạ trung bình ngày trong năm đạt khoảng 4,03 kWh/m2; lượng gió đo được tại các vùng lập quy hoạch điện gió có vận tốc bình quân khoảng trên 5,5 đến 6,0 m/s. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình đang sở hữu quỹ đất sạch, bằng phẳng còn rất lớn, nhất là vùng gần bờ biển, đây cũng là một trong những điều kiện cần và đủ để để đảm bảo cho việc phát triển lĩnh vực điện mặt trời và điện gió trong tương lai.

Điện gió "vận tốc thấp" và cơ hội phát triển của Việt Nam
Quảng Bình kêu gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Hữu Hoài đã tổ chức làm việc, nghe báo cáo tình hình giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kết luận:

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án thuận lợi, tránh chồng lấn, đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan sớm hoàn thiện việc khảo sát, lập các quy hoạch điện năng lượng tái tạo trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt trong quý IV/2018 (Quy hoạch phát triển điện gió Quảng Bình đến năm 2025, có xét đến 2035 và Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, có xét đến 2035).

Việc lập các quy hoạch điện năng lượng tái tạo phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau:

1/ Tôn trọng các quy hoạch đã được phê duyệt (Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035; Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, Quy hoạch 3 loại rừng...), hạn chế tối đa việc điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt.

2/ Ưu tiên vùng ven biển cho phát triển dịch vụ, du lịch; hạn chế chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ; tôn trọng các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, các dự án có chủ trương cho phép bổ sung vào quy hoạch; không chồng lấn khu vực quy hoạch khoáng sản...

3/ Theo Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, có 1.623,09 ha đất được quy hoạch để phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, trước hết ưu tiên cho phát triển các dự án điện gió, sau đó mời bố trí cho các dự án điện pin mặt trời. Mặt khác, các dự án điện mặt trời nên nghiên cứu phát triển về phía tây đường Quốc lộ 1 và các vùng khác có tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

4/ Đảm bảo quỹ đất dự phòng trong tương lai phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đất ở, đất phục vụ an sinh xã hội...cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Công Thương quy hoạch vùng sơ bộ (có thể sơ đồ các bố trí đất để phát triển năng lượng pin mặt trời, năng lượng gió) để tránh chồng chéo các dự án trên cơ sở đó để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cấp chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải được xem xét cẩn trọng, ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn (đã có các dự án đầu tương tư trên thế giới, khu vực hoặc trong nước...), tránh các nhà đầu tư không có năng lực, kinh nghiệm chiếm chỗ.

Đối với dự án Trang trại điện gió B&T của Công ty Cổ phần Điện gió B&T, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên để hướng dẫn Công ty nghiên cứu, khảo sát và triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định…

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động