RSS Feed for PVI là nhà bảo hiểm vận hành Nhiệt điện Vũng Áng 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/08/2022 14:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVI là nhà bảo hiểm vận hành Nhiệt điện Vũng Áng 1

 - Với vai trò là đơn vị tư vấn và quản lý rủi ro cho toàn bộ tài sản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bảo hiểm PVI đã được lựa chọn là nhà bảo hiểm trong nước cấp đơn và thực hiện hợp đồng bảo hiểm cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 giai đoạn 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2017.

Nhiệt điện Thái Bình 2 trước ngày đốt lửa lần đầu
Phương án quản lý Sân phân phối 500 kV Vũng Áng
Cấp tín dụng "giai đoạn vận hành" Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã ký kết hợp đồng bảo hiểm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (giai đoạn 2016 - 2017).

Trên cơ sở tình hình thực tế của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sau 1 năm vận hành, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác thu xếp tái tục bảo hiểm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho giai đoạn 2016 - 2017, tuy nhiên, với nỗ lực của Tổ đàm phán PV Power và PVI, các bên đã thống nhất điều kiện điều khoản cho chương trình bảo hiểm vận hành thời hiệu 2016 - 2017.

Là doanh nghiệp bảo hiểm được xếp hạng năng lực quốc tế, có uy tín và mối quan hệ chặt chẽ và lâu năm với thị trường quốc tế, Bảo hiểm PVI hiện đang là hiện đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam cả về doanh thu và hiệu quả.

Với vai trò là đơn vị tư vấn và quản lý rủi ro cho toàn bộ tài sản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bảo hiểm PVI đã được lựa chọn là nhà bảo hiểm trong nước cấp đơn và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2017.

Hợp đồng bảo hiểm trên là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Bảo hiểm PVI và PV Power, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trọng điểm quốc gia, cũng như khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội của bảo hiểm Việt Nam.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động