RSS Feed for Phương án nạo vét cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 07:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phương án nạo vét cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

 - Thời gian qua, một số báo có đưa tin về việc nhận chìm vật chất nạo vét cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, phản ánh lo ngại của người dân về tác động của vật chất nạo vét tới môi trường biển khu vực. Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 361/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3, Công ty nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân (các bên) bàn, thống nhất hướng giải quyết.

Nhận thức sai lầm về nhận chìm chất nạo vét cảng biển Vĩnh Tân?
Đổ thải trên bờ và nhận chìm ngoài khơi: Phương án nào tối ưu?

Trên cơ sở tiến độ các dự án, khối lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận chuyển cấp than cho chạy thử và vận hành các tổ máy của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác nạo vét cảng Trung tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân theo các giai đoạn sau.

Giai đoạn 1: Phục vụ cấp than cho chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4.

Mục tiêu: Nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Vị trí, khối lượng đổ: Vật, chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân của Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu m3. Trong đó, 350.000 m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000 m3 của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Giai đoạn 2: Phục vụ cấp than cho vận hành các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4.

Tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 (và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Vĩnh Tân 3).

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000 m3, gồm 570.000 m3 còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000m3 của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân.

Tổng công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa, hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân (sau khi đổ 560.000 m3 vào kho than trung chuyển, 650.000 m3 vào Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và 350.000 m3 vào vị trí do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chuẩn bị trong giai đoạn 2).

Giai đoạn 3: Nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng TTĐL Vĩnh Tân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ, hoặc nhận chìm (có thể phối hợp xử lý trong Giai đoạn 2).

Về tiến độ thực hiện các giai đoạn: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 triển khai thực hiện phù hợp với tiến độ từng dự án và hợp đồng nạo vét đã ký.

Các phương án bãi đổ, hoặc nhận chìm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (về địa điểm, về đảm bảo môi trường) theo quy định, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Bộ Công Thương đề nghị chủ đầu tư các dự án trong TTĐL Vĩnh Tân phối hợp thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương kết quả và vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) để hỗ trợ giải quyết.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động