RSS Feed for Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điện 8 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 04/10/2023 17:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điện 8

 - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8).

Đánh giá Quy hoạch điện 7 và đề xuất lập Quy hoạch điện 8 [Kỳ 1]
Đánh giá Quy hoạch điện 7 và đề xuất lập Quy hoạch điện 8 [Kỳ 2]
Đánh giá Quy hoạch điện 7 và đề xuất lập Quy hoạch điện 8 [Kỳ cuối]Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch là quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng).

Mục tiêu lập quy hoạch phát triển điện lực:

1/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời kỳ 2021 - 2030, có xét đến năm 2045.

2/ Nghiên cứu các phương án phát triển nguồn, lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

3/ Đánh giá về tác động môi trường và lập Báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực.

4/ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững ngành điện.

Nội dung Quy hoạch điện 8 gồm 3 tập:

Tập 1: Thuyết minh chung.

Tập II: Các Phụ lục tính toán trình bày các thông số đầu vào, các kết quả tính toán dự báo phụ tải; kết quả tính toán của chương trình phát triển nguồn điện, chương trình phát triển lưới điện; kết quả tính toán của phân tích kinh tế tài chính.

Tập III: Các bản vẽ mô tả địa lý của hệ thống điện quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

Phương pháp lập quy hoạch là kết hợp, lồng ghép giữa quy hoạch phát triển điện lực với các quy hoạch phát triển tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng; kết hợp giữa các tính toán và phương pháp chuyên gia; kết hợp giữa phát triển điện lực và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thời hạn thực hiện lập quy hoạch trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ Quy hoạch điện 8 được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện 8. 

Nguyên tắc lập quy hoạch:

1/ Đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải.

2/ Ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo.

3/ Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

4/ Phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng.

5/ Phát triển thị trường điện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực.

6/ Phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động