RSS Feed for PC Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/09/2022 09:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao

 - Với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2021 - 2025).


PC Yên Bái xuyên đêm khắc phục sự cố điện do giông lốc, mưa đá


Nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao

5 năm qua kết quả kinh doanh của PC Yên Bái hàng năm đều hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao như: Tỷ lệ điện thương phẩm tăng 10 - 14%/; tỷ lệ tổn thất giảm từ 0,2 đến 0,35%; doanh thu tăng từ 14% trở lên; tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương đều hoàn thành kế hoạch được giao.

Thường xuyên tuyên truyền sử dụng điện đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, PC Yên Bái không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh phát triển khách hàng, phụ tải; rút ngắn thời gian mất điện, giảm sự cố; hoàn thành nhanh kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp lưới điện; tăng cường khả năng cung cấp điện cho khách hàng, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động.

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn như mỗi năm ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em và ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong và ngoài tỉnh.

Làm tốt an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo trên địa bàn.

Có được kết quả trên là do Ban lãnh đạo PC Yên Bái điều hành bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tranh thủ sự quan tâm và giúp đỡ các sở, ban ngành trong tỉnh, hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với tình hình sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao.

Mục tiêu mới cho giai đoạn mới

Trong 5 năm tới (giai đoạn 2021 - 2025), PC Yên Bái đã đề ra những mục tiêu cơ bản đó là: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao về công tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và quản lý kỹ thuật; tỷ lệ điện thương phẩm tăng hàng năm từ 7 - 10%, đến năm 2025 đạt 1.726,7 triệu kWh; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động; đảm bảo việc làm cho người lao động, tăng năng suất lao động đảm bảo đến năm 2025 đạt 2.72 triệu kWh/người; đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, PC Yên Bái đã đề ra các giải pháp cụ thể đó là đảm bảo vận hành, liên tục, ổn định hệ thống điện và giảm tỷ lệ tổn thất, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đầu tư hệ thống điện truyền tải, phân phối phù hợp với sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, PC Yên Bái sẽ đổi mới kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; giảm thời gian tiếp cận điện năng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phù hợp với cải cách hành chính; sử dụng các biện pháp thu tiền điện đảm bảo an toàn và nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng tài chính đúng quy định, phát triển nguồn vốn…

Ngoài ta, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động kinh doanh; nâng cao nguồn nhân lực, động viên, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngoài giải pháp cơ bản trong quản lý điều hành, PC Yên Bái tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; làm tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp để khẳng định là đơn vị kinh doanh tại một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

MAI NGỌC LƯƠNG - PC YÊN BÁI                                                        

 

 

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động