RSS Feed for PC Phú Yên: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 18:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Phú Yên: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện

 - Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Phú Yên đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền đa dạng, trong đó công tác tuyên truyền, vận động, với sự tham gia của các đoàn thể có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Các tỉnh phía Nam tiết kiệm 3 tỷ kWh

Đoàn Thanh niên Công ty diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, ngay từ đầu năm 2014, PC phú Yên đã chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả; tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trên các kênh thông tin nội bộ và trên các kênh thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện trên các kênh riêng của hai đơn vị này cũng như: treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện tại các buổi hội nghị, hội họp, sinh hoạt tập thể… đến công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân viên tại các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Phú Yên.

PC Phú Yên đã phát động phong trào đến toàn thể CBCNV trong Công ty về việc hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất”. Trong đó, mỗi CBCNV phải gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình, đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động gia đình, người thân tham gia hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện.

Đoàn Thanh niên Công ty đã hưởng ứng tắt điện từ 20g30 đến 21g30 ngày 29/03/2014 và tham gia các hoạt động khác hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014. Công ty đã thực hiện 03 đợt “Tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện” bằng hình thức tuyên truyền trên băng rôn, pano, phướn… và xe loa diễu hành; phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện tại các quầy giao tiếp khách hàng Điện lực. 

Trong năm 2014, Công ty cũng đã tổ chức đồng bộ hai chương trình “Tiết kiệm điện trong các trường học” và “Tiết kiệm điện trong công sở”. Việc thực hiện tuyên truyền tiết kiệm và an toàn điện thông qua buổi sinh hoạt ngoại khóa trong trường học đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyển biến tích cực nhất của việc này là việc giúp học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo nâng cao ý thức, kiến thức tiết kiệm từ những thiết bị nhỏ nhất trong gia đình, cũng như bảo vệ an toàn cho chính các em và gia đình từ những việc tưởng chừng như rất đơn giản. Chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” đã thu hút 275 cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn TP Tuy Hòa tham gia và đã có 60 cơ quan hành chính sự nghiệp đạt tiêu chuẩn tiết kiệm từ 5% trở lên (với lượng điện năng tiết kiệm được là 45.125 kWh).

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công ty cũng đã tiến hành tư vấn và thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng bóng đèn sợi đốt đã thay thế là 634 bóng; cùng Tỉnh Đoàn Phú Yên phát động lễ ra quân Chiến dịch mùa hè xanh 2014, qua đó đã tuyên truyền tiết kiệm điện cho thanh niên tình nguyện, phát tờ rơi và treo băng rôn tuyên truyền tại các địa phương nơi sinh viên tình nguyện về làm công tác giúp dân. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn cho Công ty TNHH Nguyễn Hưng (chế biến thủy sản) thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Với hàng loạt các biện pháp thực hiện về công tác tiết kiệm điện, kết quả toàn Công ty đã thực hiện tiết kiệm đạt 129% so với kế hoạch tiết kiệm điện năm 2014 và đạt 2,1% so với điện thương phẩm năm 2014. Trong đó, tỷ lệ tiết kiệm điện ánh sáng sinh hoạt chiếm cao nhất là 54,5% tổng lượng điện tiết kiệm trong năm và chiếm 2,14% so với sản lượng điện tiêu thụ đối tượng này trong năm 2014. Điều đó cho thấy, việc thực hành tiết kiệm điện đã dần đi vào đời sống của nhân dân. Người dân đã ý thức được việc tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân quỹ gia đình, có ích cho cộng đồng và chung tay bảo vệ môi trường. Nếu như năm 2012, Công ty chỉ tiết kiệm được 5,336 triệu kWh thì năm 2014 con số này đã đạt 12,297 triệu kWh. Kết quả đạt được trên là nhờ thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện đã đề ra.

Trong năm 2015, Công ty tiếp tục lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện theo từng tháng, quý, năm; phấn đấu vượt mức tiết kiệm điện hơn 2% lượng điện thương phẩm của năm 2015 do Tổng công ty giao.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động