RSS Feed for PC Bình Định đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 12:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Bình Định đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

 - Năm 2017, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được cải thiện và nâng cao về chất lượng.

EVN không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Chủ động trong mọi hoạt động

Báo cáo tổng kết năm 2017 của PC Bình Định cho biết, tổng sản lượng điện thương phẩm thực hiện 1.662,14 triệu kWh (đạt 100,31% so với kế hoạch), tăng trưởng 10,04% so với năm 2016.

Nhờ đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra áp giá, đặc biệt đối với các khách hàng có nhiều mục đích sử dụng, các khách hàng có nhiều hộ phụ, các khách hàng mua buôn bán lẻ... giá bán điện bình quân 1.662,18 đ/kWh, tăng 9,17 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2016 và vượt 6,18 đồng/kWh so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Trung giao.

Bên cạnh đó, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác giảm tổn thất điện năng tại các trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao; phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để kịp thời sang tải giảm tổn thất điện năng; lắp đặt công tơ điện tử; xây dựng hệ thống đo xa RF-Spider cho các trạm biến áp đã lắp công tơ điện tử và đẩy mạnh việc theo dõi hệ thống đo đếm, phụ tải thường xuyên biến động qua chương trình đo xa; quản lý tốt hệ thống đo đếm, kịp thời phát hiện các trường hợp sai sót, sự cố của hệ thống đo đếm... Tổn thất điện năng của Công ty thực hiện 4,69%, giảm 0,29% so với kế hoạch năm, giảm 0,48% so với cùng kỳ.

Đối với công tác thu và theo dõi nợ, PC Bình Định đã có bước chuyển biến khá tích cực, nợ tiền điện hàng kỳ tại các điện lực luôn được kiểm tra giám sát, nhiều trường hợp đơn vị để nợ dây dưa, Công ty đã ban hành văn bản yêu cầu ngừng cấp điện để đòi nợ nhằm giảm nguy cơ dẫn đến nợ xấu.

Tính đến tháng 12/2017, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với 13 ngân hàng, và 3 tổ chức thu hộ và hệ thống thanh toán trực tuyến nhằm thực hiện việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Số hóa đơn thu qua ngân hàng tăng dần qua các tháng. Tính đến tháng 12/2017 có 188.764 khách hàng thanh toán qua ngân hàng, đạt tỷ lệ 48,87% - vượt 5,37% so với kế hoạch, tăng 7,74% so với tháng 12/2016.

PC Bình Định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để kịp thời sang tải giảm tổn thất điện năng.

Bên cạnh đó, PC Bình định đã chủ động giải quyết các yêu cầu của khách hàng, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, từng bộ phận trong công tác phục vụ khách hàng,... Kết quả năm 2017, PC Bình Định đã thực hiện đúng quy định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng. Cụ thể, về phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố ≤ 2h: tỷ lệ số vụ thực hiện đúng quy định đạt 99,99%; thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp trước 5 ngày: tỷ lệ thực hiện đúng quy định đạt 100%;  thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp ≤ 12 giờ: tỷ lệ thực hiện đúng quy định đạt 100%, tăng 0,27% so với năm 2016; thay thế thiết bị đóng cắt ≤1 ngày đối với lưới hạ áp, ≤ 3 ngày đối với lưới trung áp: tỷ lệ số vụ thực hiện đúng quy định đạt 100%.

Việc giải quyết cấp điện cho các khách hàng sinh hoạt tại các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn (quy định ≤ 3 ngày làm việc): 100% khách hàng được cấp điện theo đúng thời gian qui định, bình quân 2,32 ngày làm việc; cấp điện cho các khách hàng sinh hoạt tại các khu vực nông thôn (quy định ≤ 5 ngày làm việc): 100% khách hàng được cấp điện theo đúng thời gian quy định, bình quân 2,92 ngày làm việc; cấp điện cho các khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: 100% khách hàng được cấp điện theo đúng thời gian quy định, bình quân 3,09 ngày làm việc...

Tính đến cuối tháng 12/2017, số khách hàng sử dụng điện trong toàn Công ty đạt 408.541 khách hàng, tăng 11.300 khách hàng so với năm 2016. Trong đó có 367.119 khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt và 41.422 khách hàng mua điện mục đích ngoài sinh hoạt.

Coi khách hàng là trọng tâm

Thực hiện chủ đề năm 2018 "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", PC Bình Định đề ra mục tiêu đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu điện năng và dịch vụ điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh - dịch vụ khách hàng Tổng công ty giao. Đồng thời tiếp tiếp tục đẩy mạnh công tác dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng ngày tốt hơn, phấn đấu thực hiện điểm đánh giá thỏa mãn khách hàng cao hơn kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy định cung cấp các dịch vụ điện của EVN. Phổ biến sâu rộng việc cung cấp 100% các dịch vụ điện bằng hình thức trực tuyến để khách hàng lựa chọn, thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Củng cố công tác quản lý hệ thống đo đếm, GCS công tơ. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý kinh doanh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Năm 2018, PC Bình Định phấn đấu điện thương phẩm đạt trên 1,8 tỷ kWh, tổn thất điện năng ≤ 4,8%, tiết kiệm điện ≥ 1,5% sản lượng thương phẩm, hệ số thu róc ≥ 99,7%, hệ số khách hàng nợ tiền điện ≤ 1%, hệ số nợ tiền điện ≤ 0,2%, lập thủ tục xử lý 100% công nợ khó đòi...

Trong công tác chất lượng dịch vụ khách hàng, PC Bình Định phấn đấu chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày, số khách hàng sử dụng App. EVNCPC-CSKH ≥ 60.000 khách hàng...

Mặt khác, hoàn thành việc rà soát thiết bị đo đếm giữa thực tế và chương trình CMIS, đưa công tác quản lý hệ thống đo đếm vào nề nếp, quy củ và chính xác; hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử, hệ thống thu thập số liệu tại 100% TBA công cộng, TBA chuyên dùng; lắp đặt 100% công tơ điện tử và hệ thống thu thập số liệu đo đếm RF-Spider trên địa bàn Điện lực Tuy Phước quản lý; vận hành tốt các hệ thông thu thập số liệu đo đếm MDMS, RF-Spider.

Để đạt được các kết quả trên, PC Bình Định tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp: thứ nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh điện năng; thứ hai, nâng cao công tác dịch vụ khách hàng; thứ ba, nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện và thứ tư, triển khai công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động