RSS Feed for NPT và những con số ấn tượng sau 10 năm hình thành, phát triển | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/05/2024 07:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPT và những con số ấn tượng sau 10 năm hình thành, phát triển

 - Năm 2018 và 10 năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. EVNNPT đã đảm bảo vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định. Điều này khẳng định tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

EVNNPT và mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia

Năm 2018, do những khó khăn chung trong công tác giải phóng mặt bằng và thời gian giải quyết các thủ tục trong đầu tư xây dựng bị kéo dài nên các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, các dự án trọng điểm, đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội, miền Nam, tăng cường năng lực truyền tải, giải quyết tình trạng quá tải tại các khu vực, đồng bộ với các nguồn điện và cung cấp điện cho các phụ tải đều được đảm bảo.

Trong năm, EVNNPT đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo quy định, xây dựng và thực hiện các giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính. Hoàn thành và thực hiện tốt hơn kế hoạch được giao đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Mặc dù khối lượng quản lý tăng thêm nhưng lao động toàn Tổng công ty vẫn giảm 260 người, năng suất lao động đạt 29,06 triệu kWh/người, vượt mức chỉ tiêu được giao 5,7%, tăng 20,3% so với năm 2017.

Tháng 3/2018, Tổng công ty đã ban hành Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Đây là bộ tài liệu rất quan trọng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của EVNNPT trong tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (01/7/2008 - 01/7/2018), EVNNPT đã tổ chức rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và tháng 6 năm 2018 đã ban hành tài liệu Văn hóa EVNNPT. Ngay sau khi tài liệu được ban hành tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến; cán bộ công nhân viên đã nhiệt tình hưởng ứng, đón nhận tích cực và thực hiện Văn hóa EVNNPT rất tốt. Công tác quản lý, quản trị, truyền thông, quan hệ quốc tế tiếp tục được củng cố và nâng cao. Việc làm và tiền lương của cán bộ công nhân viên tiếp tục được đảm bảo và ổn định.

Cùng điểm lại những thành tựu to lớn, trong năm 2018 và 10 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia như sau:

Hệ thống truyền tải điện quốc gia hiện nay là hệ thống truyền tải điện có quy mô lớn so với các nước trong khu vực và châu Á; đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; đã kết nối với lưới truyền tải điện của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Hệ thống truyền tải điện quốc gia giữ vững vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc, hệ thống truyền tải điện 220 kV đảm bảo vai trò “xương sống” trong hệ thống điện của các khu vực, tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã đáp ứng yêu cầu đấu nối, giải tỏa công suất các dự án nguồn điện và đảm bảo cấp điện theo nhu cầu của các khu vực và phụ tải trên cả nước.

EVNNPT đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của EVNNPT đã trưởng thành vượt bậc cả về tinh thần, bản lĩnh và trình độ, năng lực. Các giá trị và triết lý văn hóa mang bản sắc EVNNPT đã được hình thành và thấm sâu vào con người EVNNPT. Văn hóa EVNNPT đã chi phối nhận thức và hành động, tạo ra khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ công nhân viên, tạo nên con người EVNNPT có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi trọng tính nhân văn, giầu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Những con số ấn tượng sau 10 năm hình thành và phát triển:

1/ Quy mô của Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã tăng lên 3 lần, trong đó chiều dài đường dây tăng 2,3 lần, số lượng trạm biến áp tăng 2,5 lần, dung lượng trạm biến áp tăng 4,1 lần.

2/ Tổng số cán bộ công nhân viên chỉ tăng 15%, lao động sản xuất kinh doanh điện giảm 5,28%, năng suất lao động tăng 3,73 lần. Môi trường và điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, việc làm và tiền lương của cán bộ công nhân viên được ổn định.

3/ Vốn điều lệ tăng 3,4 lần, tổng tài sản tăng hơn 3 lần.

4/ Giá truyền tải điện chỉ tương đương hơn 6% giá bán điện bình quân nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính đều được đảm bảo và đáp ứng yêu cầu.

Các thành tựu và con số nêu trên đã cho thấy những đóng góp vô cùng quan trọng của EVNNPT đối với đất nước nói chung và ngành điện nói riêng.

Năm 2019, EVNNPT sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc:

Thứ nhất, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính.

Thứ hai, thực hiện tốt Chủ đề năm 2019 của EVNNPT: “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”.

Thứ ba, giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố trên Hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Thứ tư, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Thứ năm, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo quy định và tình hình tài chính lành mạnh.

Thứ sáu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược của EVNNPT.

Thứ bảy, hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT” và các đề án thành phần.

Thứ tám, hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án: “Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện” và “Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện”.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Văn hóa EVNNPT.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động