RSS Feed for Ninh Thuận rà soát các dự án năng lượng tái tạo đủ điều kiện triển khai | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 07:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ninh Thuận rà soát các dự án năng lượng tái tạo đủ điều kiện triển khai

 - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa yêu cầu Sở Công thương thực hiện công tác rà soát các dự án năng lượng tái tạo đã được các cấp phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch điện lực tỉnh đủ điều kiện triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục dự kiến giai đoạn 2026 - 2030.
Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước

Mới đây, tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.


Theo UBND tỉnh Ninh Thuận: Ninh Thuận có gần 25 dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đã được Thủ tướng, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (được phê duyệt Danh mục nguồn và có phương án đấu nối lưới) đảm bảo đủ điều kiện triển khai đưa vào vận hành giai đoạn 2022 - 2025.

Điện mặt trời, tỉnh Ninh Thuận có 9 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất 750 MW. Bao gồm: Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, (công suất 40 MW); dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 (công suất 34 MW); dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 (công suất 80 MW); dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu 2 (công suất 184 MW); dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Trung (công suất 40 MW); dự án Điện mặt trời Phước Thái 2, (công suất 80 MW); dự án điện mặt trời Phước Thái 3 (công suất 40 MW); Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2.1 (công suất 60 MW) và dự án điện mặt trời Thiên Tân 2.2 (công suất 192 MW).

Điện gió, Ninh Thuận có 5 dự án điện gió trên bờ đủ điều kiện triển khai với tổng công suất 215 MW. Bao gồm: Dự án Nhà máy điện gió Habaram (công suất 93 MW); dự án Công trình Phong điện Việt Nam Power số 1 (công suất 30 MW); dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại 3 (công suất 39,4 MW), dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại 4 (công suất 27,6MW); dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 (công suất 25 MW) và dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu (công suất 50 MW).

Ninh Thuận còn có 6 dự án điện gió trên bờ đang chờ Quy hoạch điện VIII bổ sung danh mục nguồn và lưới điện; tổng công suất 406 MW.

Thủy điện, Ninh Thuận có 4 dự án với tổng công suất 59 MW gồm: Dự án Thủy điện Tân Mỹ (công suất 10 MW); dự án Hồ thủy điện Mỹ Sơn (công suất 20 MW); dự án Thủy điện Thượng Sông Ông 2 (công suất 7 MW) và dự án Thủy điện Phước Hòa (công suất 22 MW).

Điện rác, Ninh Thuận có 1 dự án, công suất 6 MW (dự án đang phụ thuộc vào việc bổ sung quy hoạch phát triển điện lực nguồn và lưới).

Giai đoạn 2026 - 2030, Ninh Thuận dự kiến phát triển thêm 2 dự án thủy điện tích năng (công suất 2.400 MW), 1 dự án Nhiệt điện khí LNG (công suất 1.500 MW).

Bên cạnh đó là các loại hình khác sẽ phát triển với công suất dự kiến: Điện sinh khối với quy mô công suất 6 MW; thủy điện với quy mô công suất 80 MW; điện mặt trời với quy mô công suất 498 MW; điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất 90 MW; điện gió trên bờ với quy mô công suất 234,7 MW; điện gió ngoài khơi với quy mô công suất 2.000 MW.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công thương và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi và kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét thẩm định tích hợp tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch (đã được tỉnh Ninh Thuận có văn bản kiến nghị vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045)./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động