RSS Feed for Mỹ đưa VN vào danh sách chuyển giao công nghệ hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 21:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mỹ đưa VN vào danh sách chuyển giao công nghệ hạt nhân

 - Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 5/3, cho biết, Mỹ vừa bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được phép tiếp nhận chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân.

Hiệp định 123: Việt Nam, Hoa Kỳ cùng có lợi!

Theo Đại sứ quán Mỹ tại việt Nam, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã cập nhật qui định Liên bang (Phần 810 trong Bộ Các quy định Liên bang số 10, gọi tắt là Phần 810) chi phối việc trợ giúp và xuất khẩu công nghệ hạt nhân không thuộc loại mật.

Theo đó, phần 810 cho phép thực hiện thương mại hạt nhân dân sự bằng cách bảo đảm rằng công nghệ hạt nhân và sự trợ giúp trong lĩnh vực này xuất khẩu từ Hoa Kỳ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hoà bình.

Một trong những thay đổi đáng kể đối với qui định này là việc bổ sung Việt Nam là nước được phép tiếp nhận chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân sau khi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam có hiệu lực, mở cửa hơn nữa cho việc tăng cường thương mại hạt nhân giữa hai nước.

Việc sửa đổi được quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ bắt đầu năm 2011 và văn bản cuối cùng có xem xét các góp ý từ các ngành, giới học giả và các bên liên quan khác trong tiến trình xây dựng luật kéo dài 4 năm.

Là lần cập nhật toàn diện đầu tiên đối với qui định này kể từ năm 1986, việc sửa đổi làm cho Phần 810 phù hợp với các tập quán thương mại hạt nhân dân sự quốc tế hiện hành và cuộc cải cách của Tổng thống về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân trong xã hội ngày nay, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã làm cho Phần 810 trở thành một qui định vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hoà bình vừa mở rộng việc sử dụng công nghệ hạt nhân trên toàn cầu.

Qui định cập nhật này được đăng trên Công báo Liên bang ngày 23/2 và sẽ có hiệu lực vào ngày 25/3/2015. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động