RSS Feed for Lập Phân ban trong Ủy ban hỗn hợp năng lượng nguyên tử | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 16:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lập Phân ban trong Ủy ban hỗn hợp năng lượng nguyên tử

 - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về năng lượng nguyên tử (Phân ban). Tổ chức này được thành lập nhằm thúc đẩy việc phát triển và tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai thực hiện Hiệp định Việt - Ấn về "hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình".

Phát triển năng lượng nguyên tử: Kinh nghiệm của người Ấn
Điện hạt nhân trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Theo quyết định, Phân ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp; thúc đẩy việc phát triển và tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; bảo đảm cho Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về năng lượng nguyên tử hoạt động có hiệu quả.

Phân ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổ chức phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ về Hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Bên cạnh đó, chủ trì, hoặc phối hợp với phía Ấn Độ tổ chức các kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác đã thỏa thuận tại kỳ họp trước, đề ra phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác cho thời kỳ tiếp theo.

Thành phần Phân ban gồm có 1 Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, 1 Ủy viên thường trực là Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, 1 Thư ký Phân ban là lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Ủy viên Phân ban là đại diện cấp vụ và tương đương của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Xây dựng, và bộ phận giúp việc Phân ban gồm các thành viên từ các bộ trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì Phân ban. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Phân ban, sử dụng bộ máy hiện có của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phân ban.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động