RSS Feed for Kiểm soát toàn diện môi trường tại các nhà máy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/07/2024 05:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kiểm soát toàn diện môi trường tại các nhà máy điện

 - Ghi nhận những nỗ lực và chuyển biến tích cực trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các nhà máy, dự án nhiệt điện, dù vậy trong văn bản ban hành mới đây, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ môi trường và có báo cáo về cơ quan này trước ngày 30/6/2017.

Thắt chặt các nhà máy điện than về môi trường
Giải pháp giảm ô nhiễm môi trường cho nhà máy nhiệt điện than

Cụ thể, đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương yêu cầu đánh giá kết quả cải tiến quy trình vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện trong quá trình khởi động lò hơi tại Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 trên phương diện bảo vệ môi trường xét tới yếu tố an toàn, phòng chống cháy nổ. Xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm không khí trong quá trình khởi động lò báo cáo kết quả về Bộ Công Thương trước tháng 6 năm 2017.

Tiếp đến là đánh giá kết quả thực hiện công tác truyền thông tại Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình truyền thông nhằm thông tin đầy đủ về hoạt động của nhà máy nhiệt điện, công tác bảo vệ môi trường tới người dân khu vực xung quanh.

Mặt khác, chỉ đạo, đôn đốc Nhiệt điện Duyên Hải 1 hoàn thiện việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước tháng 3 năm 2017. Chỉ đạo các đơn vị nhiệt điện rà soát chuẩn hóa các biện pháp, giải pháp vận chuyển và đổ thải nhằm bảo đảm lưu giữ tro xỉ an toàn, không phát tán ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh nghiên cứu xây dựng đề án cải tạo hệ thống nước làm mát bình ngưng trong điều kiện thực tế về dòng chảy nguồn nước thay đổi có tính tới trường hợp khi Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đi vào hoạt động và cùng sử dụng nguồn nước làm mát.

Đối với các dự án đang xây dựng, EVN chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Bộ yêu cầu chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn thành việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, triển khai các biện pháp quản lý tro xỉ theo đúng quy định.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và đôn đốc việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của các dự án trước khi đi vào vận hành chính thức.

Với các dự án đang xâu dựng, PVN cần chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Bộ yêu cầu rà soát công tác quản lý các bãi thải, hồ thải quặng đuôi nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt trong các điều kiện thời tiết mưa, bão. 

Theo Bộ Công Thương, hiện tại, đã có rất nhiều doanh nghiệp ban hành quy chế bảo vệ môi trường riêng của mình như: hóa chất, than, điện, thép, xăng dầu... Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, đặc biệt là xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong một số lĩnh vực đặc thù thuộc ngành Công Thương quản lý. Cụ thể là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải từ các công trình dầu khí trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển...

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động