RSS Feed for Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 09/08/2022 20:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân

 - Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân. Với quyết tâm, Việt Nam - một quốc gia từ phi hạt nhân sẽ là một quốc gia hạt nhân. Để đáp ứng được yêu cầu này cần phải làm nhiều việc, từ chuyển biến nhận thức toàn xã hội, đến phát triển đồng bộ tiềm lực khoa học - công nghệ, hệ thống quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực…

>> Trang bị thuật ngữ chuyên ngành trong tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Việt Nam
>> Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra công tác di dân Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận
>> Chuẩn bị cơ sở khoa học để khai thác, chế biến quặng urani
>> Kiểm tra tiến độ công tác tư vấn xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
>> 'Mời tư vấn quốc tế cùng thẩm định Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận'

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân (trong đó bao gồm: việc xây dựng hạ tầng pháp quy an toàn cho phát triển điện hạt nhân, nhằm sớm kiện toàn cơ quan pháp quy hạt nhân có đủ năng lực và thẩm quyền).

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm trình chương trình đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước về điện hạt nhân, nhân lực pháp quy hạt nhân, nhân lực quản lý dự án và vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Phó Thủ tướng đánh giá, mặc dù các bộ đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, nhưng tiến độ chậm, chưa đạt yêu cầu, một số văn bản chưa ban hành kịp, chưa làm rõ hệ thống khung cũng như chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng.

Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cần chi tiết, cụ thể, trong đó nêu rõ: nội dung, tên văn bản cần soạn thảo, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, tiến độ và thời hạn ban hành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, tiến độ tổng thể thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Chương trình, kế hoạch này phải trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2012.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương thức, quy trình rút gọn xây dựng, công nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ dự án. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý nghiên cứu, xem xét lựa chọn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế có thể công nhận áp dụng, các văn bản pháp quy cần biên soạn, nội luật hóa để ban hành theo đúng quy định.

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động