RSS Feed for trình Thủ tướng Thứ bảy 20/07/2024 05:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thông qua chủ trương phát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng LNG

Thông qua chủ trương phát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng LNG

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến thống nhất tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 4 tháng 1 năm 2013, về Đề án tổng thể phát triển các dự án đưa khí thiên nhiên hoá lỏng vào sử dụng tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thông qua về chủ trương phát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận (Văn bản số 138/TTg-TTN, ngày 16/1/2013).
Cần cơ chế, chính sách đặc thù cho nhân lực năng lượng nguyên tử

Cần cơ chế, chính sách đặc thù cho nhân lực năng lượng nguyên tử

Ngày 3/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã làm việc phiên thứ 4 với các bộ, ngành để đôn đốc tiến độ và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến đào tạo nhân lực cho lĩnh vực đặc biệt này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đào tạo nhân lực ngành năng lượng nguyên tử là ngành đặc biệt mà đất nước đang rất cần, vì vậy cần cơ chế, chính sách đặc thù.
Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân

Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân. Với quyết tâm, Việt Nam - một quốc gia từ phi hạt nhân sẽ là một quốc gia hạt nhân. Để đáp ứng được yêu cầu này cần phải làm nhiều việc, từ chuyển biến nhận thức toàn xã hội, đến phát triển đồng bộ tiềm lực khoa học - công nghệ, hệ thống quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực…
Phiên bản di động