RSS Feed for soạn thảo Thứ hai 04/07/2022 01:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang được sửa đổi

Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang được sửa đổi

Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã thể hiện một số bất cập và một số quy định của Luật chưa có, hoặc chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và tình hình mới.
Chuẩn bị có quy định mới về an toàn hạt nhân Nhật Bản

Chuẩn bị có quy định mới về an toàn hạt nhân Nhật Bản

Các quy định mới về hạt nhân của Nhật Bản có thể sẽ yêu cầu các nhà vận hành phải chuẩn bị để ứng phó với một tai nạn, ngay cả trong trường hợp chiến tranh hoặc máy bay đâm. Dự thảo đang ở giai đoạn xin ý kiến góp ý lần đầu. Dự thảo cũng đề cập đến các yêu cầu nhằm loại trừ nhiều vấn đề đã làm trầm trọng thêm tình hình đối với Tepco trong năm 2011.
Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân

Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân. Với quyết tâm, Việt Nam - một quốc gia từ phi hạt nhân sẽ là một quốc gia hạt nhân. Để đáp ứng được yêu cầu này cần phải làm nhiều việc, từ chuyển biến nhận thức toàn xã hội, đến phát triển đồng bộ tiềm lực khoa học - công nghệ, hệ thống quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực…
Phiên bản di động