RSS Feed for IAEA kêu gọi các nước cần thận trọng trong phát triển điện hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 24/02/2024 23:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

IAEA kêu gọi các nước cần thận trọng trong phát triển điện hạt nhân

 - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa đưa ra cảnh báo phát triển điện hạt nhân rất phức tạp và một nước quyết định phát triển điện hạt nhân phải có sự phân tích thận trọng, toàn diện.


Tại Hội nghị của IAEA về hỗ trợ các nước mới quyết định phát triển điện hạt nhân, Ali Boussaha, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cục Hợp tác công nghệ của IAEA đã nêu bật những công việc mà các nước sẽ được IAEA hỗ trợ, trong đó có các hành động hợp tác công nghệ và dịch vụ từ đánh giá ban đầu, xác định địa điểm xây dựng nhà máy, vận hành hoặc ngừng vận hành lò phản ứng hạt nhân.

IAEA yêu cầu các nước đang phát triển quyết định phát triển điện hạt nhân tuân thủ đường lối từng giai đoạn và toàn diện để xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia. Các nước này phải đảm bảo đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về duy trì an toàn hạt nhân, đảm bảo an ninh và ngăn ngừa phổ biến hạt nhân.

IAEA cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ pháp lý của mình đối với các nước mới quyết định phát triển điện hạt nhân, bao gồm: hỗ trợ soạn thảo luật quốc gia đảm bảo phát triển điện hạt nhân vì mục đích hoà bình; giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về các hiệp ước quốc tế liên quan đến hạt nhân hiện hành, hỗ trợ xây dựng luật quốc gia về an toàn hạt nhân, an ninh và không phổ biến hạt nhân theo các nghĩa vụ quốc tế.

Do các luật về hạt nhân rất phức tạp và thường không được giảng dạy ở cấp quốc gia, nên IAEA sẽ tổ chức các khoá đào tạo quốc gia và khu vực cho các quan chức các nước quyết định phát triển điện hạt nhân về tất cả các lĩnh vực của luật hạt nhân.

Các dịch vụ hỗ trợ của IAEA không chỉ là các tài liệu, các ấn phẩm về hạt nhân và các tiêu chuẩn quốc tế mà còn bao gồm các dịch vụ tư vấn, khảo sát kỹ thuật định kỳ, các khía cạnh pháp lý của cơ sở hạ tầng hạt nhân trong chương trình hợp tác công nghệ.
 

Nguyễn Thơ (Nguồn: Chinhphu)


 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động