RSS Feed for Hỗ trợ thêm lương cán bộ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 15/06/2024 17:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hỗ trợ thêm lương cán bộ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

 - Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ thêm chi phí tiền lương ngoài lương cơ bản cho các cán bộ chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, thành viên chuyên trách Tổ giúp việc các Tiểu ban: Công nghệ, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ; Phát triển công nghiệp điện hạt nhân; Đào tạo và Thông tin tuyên truyền; An toàn, an ninh hạt nhân; Xây dựng.

>> Điện hạt nhân Ninh Thuận cần bám sát tiêu chí an toàn, hiệu quả
>> Đánh giá an toàn địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân Việt Nam
>> Tặng sách tuyên truyền điện hạt nhân cho các trường học tại Hà Nội
>> Việt Nam đóng góp tích cực trong an ninh hạt nhân toàn cầu
>> 500 triệu USD xây dựng cơ sở nghiên cứu hạt nhân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, hệ số hỗ trợ thêm chi phí tiền lương ngoài lương cơ bản cho các cán bộ thuộc các đơn vị trên được áp dụng tương tự như đối với cán bộ của Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang làm việc tại Hà Nội.

Kinh phí từ nguồn vốn Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp, thời gian áp dụng được tính kể từ tháng 6 này.

Hàng năm, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Tiểu ban phối hợp với Ban Quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận căn cứ số người theo quyết định, lập dự toán chi phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động