RSS Feed for Hộ nghèo vùng tái định cư Thủy điện Sơn La được quan tâm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 10:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hộ nghèo vùng tái định cư Thủy điện Sơn La được quan tâm

 - Sáng 16/3/2018, tại TP. Sơn La, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị với các bộ, ngành, địa phương về công tác ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung vào các đối tượng tái định cư còn nghèo.

Hỗ trợ vốn cho dự án tái định cư Thủy điện Sông Bung 4
Rà soát lại đề án tái định cư Thủy điện Sơn La
Thủy điện nhỏ - nguồn năng lượng tái tạo quý giá
Trở về cội nguồn của các công trình thủy điện Việt Nam (Kỳ cuối)

Từ thực tiễn công tác di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trong 15 năm qua, trong phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, việc sớm xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" là rất cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình soạn thảo Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực, chủ động cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Đề án đã cơ bản được hoàn thành, sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau hội nghị này để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Qua ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, đặc biệt là các vấn đề về phạm vi, đối tượng, thời gian, nội dung đầu tư… của Đề án.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cần tiếp tục rà soát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để tiến hành tái cấu trúc ngành, sản phẩm, các vùng kinh tế, từ đó tạo ra những ngành, sản phẩm chủ lực, có tính chất động lực phát triển. Trên cơ sở kết quả tái cấu trúc, tiếp tục tập trung rà soát lại quy hoạch để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, kể cả xây dựng mới các quy hoạch phù hợp với thực tiễn phát triển.

Về đối tượng của Dự án, Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung vào các đối tượng tái định cư còn nghèo. Trước đó, trong quá trình rà soát đã loại trừ các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình Giảm nghèo bền vững và chương trình bảo vệ và phát triển rừng và các hộ nghèo đã được hưởng hỗ trợ theo các chương trình trên. Bên cạnh đó, nếu chỉ hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ nghèo trong các hộ tái định cư sẽ dễ nảy sinh so sánh, khiếu nại.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ NN&PTNT, cho phép thực hiện đối tượng của Đề án theo quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg.

Về Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm xây dựng vùng hàng hóa lớn, tập trung nhằm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục bám sát kết quả điều tra, đánh giá lợi thế so sánh của các vùng tái định cư, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành và Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhằm hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với công nghiệp chế biến vừa và nhỏ trên địa bàn.

Về vốn đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị cần rà soát các quy định, cơ chế, chính sách hiện hành để tiếp cận theo hướng sử dụng nguồn vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; nguồn vốn ngân sách dự phòng kế hoạch trung hạn 2016-2020; vốn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đóng góp của người dân.

Về nội dung đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị căn cứ Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện quy định tại Điều 16, Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg, tập trung đầu tư để thực hiện các nội dung như hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất; hỗ trợ học nghề; sửa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng; sắp xếp, ổn định lại dân cư…

"Cần nghiên cứu để hoàn thiện, lựa chọn các mô hình tốt để nhân rộng, đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp. Đồng bào sẽ không thể hết nghèo nếu không có đất đai, trồng cây không mang giá trị hàng hóa" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai có hiệu quả, nâng cao đời sống của đồng bào tái định cư.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động