RSS Feed for Hệ thống khí thải của Nhiệt điện Cẩm Phả được kiểm soát chặt chẽ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 01:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hệ thống khí thải của Nhiệt điện Cẩm Phả được kiểm soát chặt chẽ

 - Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hệ thống quan trắc khí thải tự động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV luôn được Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ.

Nhiệt điện Duyên Hải: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Hệ thống khí thải của Nhiệt điện Cẩm Phả được kiểm soát chặt chẽ

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và được các cơ quan chức năng của địa phương kiểm soát chặt chẽ.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động kiểm soát tại các lò hơi số 1, 2, 3, 4, giám sát đầy đủ 6 thông số bao gồm: Bụi, NOx, SO2, O2, lưu lượng khí thải và nhiệt độ theo đúng quy định hiện hành.

Các kết quả đo được truyền trực tiếp về Trung tâm quan trắc môi trường tự động Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Điều hành TKV tại Quảng Ninh. Các biến động sẽ được Công ty điều chỉnh kịp thời.

Công ty phối hợp chặt chẽ với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để lên kế hoạch thực hiện việc quan trắc môi trường hàng quý.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tất cả các thông số quan trắc về không khí, độ ồn, rung, nước thải, chất thải rắn, tài nguyên sinh học được theo dõi cho thấy đều đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV cũng đầu tư nhiều công trình và thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm môi trường như: Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, các loại chất thải đặc thù... đảm bảo theo quy định.

HÙNG HẢI

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động