RSS Feed for Gia hạn hiệp định tài trợ DA phát triển năng lượng tái tạo | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 10:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gia hạn hiệp định tài trợ DA phát triển năng lượng tái tạo

 - Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn Hiệp định tài trợ (4564-VN) và Hiệp định viện trợ không hoàn lại (TF98460) cho Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo” (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Tín hiệu khả quan về năng lượng sạch tại Việt Nam
Hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc gia hạn thời hạn thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2018 đối với Hiệp định Tài trợ (4564-VN) và ngày 30/6/2017 đối với Hiệp định Viện trợ không hoàn lại (TF98460).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất việc điều chỉnh các Hiệp định trên cho Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ Ngoại giao,Tư pháp và các cơ quan có liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo các Hiệp định trên; tiến hành thủ tục điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành và phối hợp với WB rà soát, điều chỉnh và thống nhất kết quả và chỉ số thực hiện Dự án.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động