RSS Feed for GENCO 3 huy động hợp lý các nhà máy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 04:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

GENCO 3 huy động hợp lý các nhà máy điện

 - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3) dự kiến sản lượng điện sản xuất tháng 6/2018 là 3,297 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc 2,975 tỷ kWh, các công ty cổ phần 322 triệu kWh. Theo đó, đối với các nhà máy nhiệt điện, GENCO 3 sẽ huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác theo kế hoạch cấp nước hạ du và lưu lượng nước về.

"Anh cả" ngành phát điện Việt Nam có gì?
GENCO 3 cam kết đầu tư Trung tâm Điện lực Long Sơn

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6, GENCO 3 cho biết: sản lượng điện thực hiện tháng 5 là 2,978 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 14,807 tỷ kWh, trong đó, các đơn vị HTPH là 13,409 tỷ kWh, đạt 40,73% kế hoạch năm.

Trong tháng 5/2018, các nhà máy nhiệt điện của GENCO 3 được huy động tương đối cao. Theo đó, so với kế hoạch, trong 5 tháng đầu năm 2018, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 107% kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đạt 129% kế hoạch.

Trong công tác đầu tư xây dựng, GENCO 3  tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. Đặc biệt, Tổng Công ty đã tổ chức nghiệm thu cấp FAC cho tổ máy 1 và hạng mục dùng chung NMNĐ Mông Dương 1, phát hành chứng chỉ FAC vào ngày 17/5/2018.

Các dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Thuận và dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn tiếp tục được GENCO 3 quan tâm xúc tiến đầu tư.

GENCO 3 khẳng định, công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1 tháng/lần. Công tác xử lý tro xỉ của Vĩnh Tân 2 được kiểm soát tốt. Các đơn vị nhiệt điện than tiếp tục tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ phát sinh để giảm áp lực lưu trữ của bãi xỉ và đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường về lâu dài.

Dự kiến tháng 6/2018, GENCO 3 phấn đấu sản lượng điện sản xuất  3,297 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc 2,975 tỷ kWh, các công ty cổ phần 322 triệu kWh. Theo đó, đối với các nhà máy nhiệt điện GENCO 3 sẽ huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác theo kế hoạch cấp nước hạ du và lưu lượng nước về.

Công tác môi trường được tiếp tục duy trì và chú trọng với nhiều biện pháp, đặc biệt là tại các NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1. Tiếp tục đôn đốc Công ty Mãi Xanh đẩy nhanh hoàn thiện thử nghiệm để đưa 3 dây chuyền “Nhà máy sản xuất VLXD không nung” vào sản xuất chính thức.

Trong tháng 6/2018, Tổng Công ty tiếp tục đôn đốc Nhà thầu hoàn thành xử lý các tồn tại để phát hành chứng chỉ PAC Tổ máy S1, NMNĐ Vĩnh Tân 4; hoàn thiện thủ tục cấp PAC các tổ máy NMNĐ Thái Bình 1. Tổng Công ty cũng sẽ tiếp tục tập trung cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, triển khai đồng bộ các công tác về quản trị; đăng ký hoạt động và công tác bàn giao sang công ty cổ phần.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động