RSS Feed for EVNPSC: Vượt thách thức, khẳng định thương hiệu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 28/09/2023 14:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNPSC: Vượt thách thức, khẳng định thương hiệu

 - Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) đã vượt qua những khó khăn bước đầu, ổn định về mô hình tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Đồng thời, sẵn sàng vượt qua thử thách mới để vươn lên tầm cao, khẳng định thương hiệu của mình.

EVNPSC: Vượt khó, bước đầu ổn định về mô hình tổ chức
Ra mắt Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN: Thời cơ và thách thức


Hoàn thành 100% danh mục sửa chữa lớn

Ông Hoàng Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNPSC cho biết: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trung tâm, EVNPSC đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng đảng. Trong đó, EVNPSC đã làm việc trực tiếp với từng công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN để kiểm tra tình hình thực hiện và phân rõ trách nhiệm thực hiện từng danh mục sửa chữa được bàn giao. Trung tâm đã phối hợp với các công ty phát điện góp ý, hoàn chỉnh các phương án kỹ thuật và dự toán các hạng mục sửa chữa lớn để các công ty thủy điện phê duyệt, đồng thời tiếp nhận thực hiện 94 danh mục sửa chữa lớn từ các công ty thủy điện.

Công tác phát triển đảng được Đảng ủy EVNPSC đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa thiết bị, đảm bảo các tổ máy, hệ thống thiết bị làm việc an toàn, tin cậy. Công tác sửa chữa lớn đều thực hiện vượt tiến độ đề ra, rút ngắn thời gian dừng máy phục vụ sửa chữa. Trung tâm đã thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo các tổ máy, hệ thống thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. Kết quả 100% các danh mục sửa chữa lớn được thực hiện hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Cùng với đó, EVNPSC đã từng bước thiết lập nề nếp quản trị từ Trung tâm đến các phân xưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (E-Ofice, Email, Trang thông tin điện tử nội bộ...) trong công tác quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành phù hợp với đặc thù địa bàn trải rộng nhiều vùng miền của Trung tâm. Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành kiện toàn tổ chức từ Cơ quan Trung tâm đến các đơn vị trực thuộc.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNPSC chú trọng. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác được thực hiện đầy đủ.

Về công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt quan tâm. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ mới

Năm 2020, EVNPSC tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; đảm bảo điều kiện làm việc; hoàn thiện các quy chế, quy định và ổn định sản xuất từ Văn phòng Trung tâm đến 11 nhà máy. Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD được Tập đoàn giao năm 2020 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dừng máy do sự cố và dừng máy bảo dưỡng.

Công nhân EVNPSC sửa chữa tổ máy của NMTĐ Ialy.

“Đặc biệt, EVNPSC mở rộng ngành nghề sản xuất và chuẩn bị nguồn nhân lực để mở rộng phạm vi sửa chữa sang những lĩnh vực sửa chữa loại hình khác ngoài lĩnh vực thủy điện như: Nhiệt điện, điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời, trạm GIS 110 - 500 kV....” - Ông Hoàng Trọng Nam cho biết.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy EVNPSC cùng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm đến cán bộ, Đảng viên, người lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp từng lĩnh vực nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu cụ thể; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và công tác phối kết hợp với các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Về công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” phục vụ công tác cán bộ và kết nạp Đảng viên.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, thẩm tra lịch sử chính trị phục vụ công tác nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chọn cử cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và các lớp trung cấp lý luận chính trị. Hoàn thiện đề án nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và nhân sự Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngay sau Đại hội thực hiện phân công nhiệm vụ các cấp ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020, trong đó chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Về lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể và an sinh xã hội, Lãnh đạo toàn diện các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ theo quy định; đồng thời lãnh đạo chuyên môn thường xuyên củng cố, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để các Đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng ủy xem xét, kết nạp./.

XUÂN TIẾN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động