RSS Feed for EVN SPC và kế hoạch tối ưu hóa chi phí sản xuất | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 00:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN SPC và kế hoạch tối ưu hóa chi phí sản xuất

 - Đổi mới quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, duy trì tài chính minh bạch... là những mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch “dài hơi” tối ưu hóa chi phí mà Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) quyết tâm thực hiện thành công trong thời gian từ nay cho đến năm 2018.

>> Giải pháp tối ưu hóa chi phí của EVN CPC
>> EVN NPC thực hiện "Tối ưu hóa chi phí" trong quản lý vận hành

NGUYỄN TÂM

Theo đó, 5 tháng đầu năm điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 17,388 tỷ kWh, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2013 và đạt 39,41% so với kế hoạch được giao. Giá bán bình quân ước tính là 1.486 đ/kWh cao hơn 67,9 đ so với cùng kỳ và vượt 12,37 đ/kWh so với kế hoạch. Dự kiến cả năm 2014 điện thương phẩm là 44 tỷ 120 triệu kWh, giá bán bình quân ước 1.477 đ/kWh. Dự kiến doanh thu cả năm sẽ là 65.165 tỷ đồng tăng 12,33% so với năm 2013.

Để thực hiện mục tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh, theo kế hoạch được giao, tổn thất điện năng năm 2014 của Tổng công ty thực hiện là 5,44%, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch giao đầu năm.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu cụ thể về tăng hiệu quả sử dụng vốn, vận hành hệ thống an toàn, ổn định, tin cậy, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động cũng được Tổng công ty đề ra và đang từng bước hoàn thành.

Đối với các nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí trong năm nay và cả năm 2015, Tổng công ty đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản gồm: Rà soát, hiệu chỉnh lại toàn bộ các quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán… phù hợp với quy chế, quy định mới ban hành của Tập đoàn; xây dựng các giải pháp quản trị tối ưu dòng tiền; xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; hoàn chỉnh và ban hành quy định về tiêu chuẩn viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật và chương trình bồi huấn thi nâng - giữ bậc; xây dựng và ban hành bộ định mức lao động mới cũng như các quy định, quy chế liên quan để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động có hiệu quả; rà soát sửa đổi các định mức, đơn giá...

Ngoài ra, với tầm nhìn chiến lược, Tổng công ty cũng dự kiến đưa ra các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về điện sản xuất, điện thương phẩm, tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, giá bán bình quân, tiết kiệm điện, tăng doanh thu, giảm chi phí…từ nay cho đến năm 2018.

Để từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra, Tổng công ty đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu của cơ hội cũng như thách thức trong quá trình thực hiện, từ đó triển khai thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đến từng đơn vị.

Trong công tác tiết kiệm điện, EVN SPC thực hiện bằng 3 giải pháp là: Phối hợp địa phương và tự thực hiện các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả; tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường; và phối hợp phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm điện và các mô hình tiên tiến trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, tại Tổng công ty, sẽ xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng cho Tổng công ty và các đơn vị, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các công ty điện lực. Duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện qua hội nghị truyền hình hàng tuần, để phân tích và tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Xây dựng chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty, có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị. Làm việc với khách hàng 110kV về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện. Triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỉ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện của EVN giao.

Với Công ty lưới điện cao thế miền Nam, Tổng công ty yêu cầu rà soát phương thức vận hành lưới điện 110kV để tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng kỹ thuật. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện 110kV. Đây chính là đầu mối giữa các công ty truyền tải điện, các ban quản lý dự án và các công ty điện lực trong việc phối hợp cắt điện thi công lưới truyền tải và phân phối.

Công ty điện lực phải chủ động phối hợp Sở Công thương lập, trình UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị. Cụ thể: Làm việc với khách hàng lớn, nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp, chủ động khai thác tối đa công suất các nguồn thủy điện nhỏ trên địa bàn quản lý…Đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật-vận hành lưới điện, phòng ngừa giảm sự cố nâng cao độ tin cậy cấp điện theo các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAFI. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và TBA.

Việc tiết kiệm điện sẽ được thực hiện bằng 3 giải pháp là: Phối hợp địa phương và tự thực hiện các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả; tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường; và phối hợp phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm điện và các mô hình tiên tiến trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, Tổng công ty tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh như: Mở rộng các hình thức thu tiền, thuê dịch vụ bán lẻ điện năng để thu nhanh, thu đủ, giảm dư nợ tiền điện, hạn chế thu tiền điện tại nhà khách hàng...; đồng thời, giảm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện như: triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, hạn chế hàng tồn kho, nhất là các loại xăng dầu, mỡ máy, các loại cáp điện, sắt thép và nhiều loại vật liệu xây dựng khác...

Bên cạnh đó là một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tối ưu hóa hàng tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động...

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động