RSS Feed for EVN NPC: Hiệu quả đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 06:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN NPC: Hiệu quả đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm

 - Năm 2015 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn là năm thực hiện mục tiêu "Năng suất và hiệu quả" trong hoạt động SXKD, do vậy, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) xác định vấn đề hiệu quả trong đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

EVN NPC hướng tới mục tiêu “Năng suất và hiệu quả”

EVN NPC cho biết, năm 2014, Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 107,8% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó bao gồm thực hiện các dự án ODA, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay tín dụng thương mại, vốn khấu hao cơ bản... 

Toàn Tổng Công ty trong năm 2014 đã triển khai khởi công 30 dự án lưới điện 110kV, 1 dự án 220kV (Trạm 220kV Phú Bình), ngoài ra còn có các dự án cấp điện cho các khu công nghiệp trọng điểm, dự án chống quá tải lưới điện trung hạ áp nông thôn...

Các dự án triển khai năm 2014 đã thực hiện được những mục tiêu cơ bản đề ra như: giảm tổn thất điện năng, nâng cao doanh thu sản lượng các công trình cấp điện, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật về cung cấp điện ổn định, đáp ứng mục tiêu điện khí hoá nông thôn.

Với mục tiêu "Tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn", năm 2014 EVN NPC đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện, trong đó công tác đầu tư xây dựng đã thực hiện và đạt được kết quả cao (cải cách thể chế ĐTXD, huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư, tối ưu hoá công tác thẩm định dự án...).

Về hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, công tác giải ngân, quyết toán đầu tư nhìn chung tốt hơn so với năm 2013; công tác đấu thầu đã được thực hiện theo đúng quy định của luật đấu thầu.

Đặc biệt, năm 2015 được Tập đoàn điện lực Việt Nam chọn là năm thực hiện mục tiêu "Năng suất và hiệu quả" trong hoạt động SXKD, do vậy xác định vấn đề hiệu quả trong đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, EVM NPC chủ trương hạn chế tối đa vay vốn tín dụng thương mại, thay vào đó huy động nguồn vốn vay nước ngoài để triển khai các dự án có hiệu quả đầu tư cao, các dự án bắt buộc phải triển khai thực hiện nhằm tăng giá bán bình quân, giảm tổn thất và đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành lưới điện.

Tổng công ty tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm, công trình chống quá tải lưới điện nông thôn sau tiếp nhận, tối ưu hoá trong đầu tư, thực hiện nghiêm luật đấu thầu, nghiên cứu phân cấp đầu tư cho các đơn vị để phát huy năng lực và hiệu quả đầu tư.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động