RSS Feed for EVN kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung cấp bách | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 08:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung cấp bách

 - Ngày 20/2, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (Ủy ban) và nghe kiến nghị từ các doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, cấp bách.

Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 1]


Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban cho biết: Sau gần 2 năm thành lập, Ủy ban đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; hoàn thành tiếp nhận và thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty.

Ủy ban cũng đã triển khai khối lượng công việc tương đối lớn theo quy định tại Nghị định 131 năm 2018, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ 1/10/2018 đến nay, Ủy ban được giao 185 nhiệm vụ; đã hoàn thành 155 nhiệm vụ, 26 nhiệm vụ trong hạn và 4 nhiệm vụ quá hạn.

Ủy ban cũng tích cực xử lý các công việc dở dang tiếp nhận từ các bộ (259 nhiệm vụ), trong đó có nhiều việc phức tạp, nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn đọng qua nhiều năm, có việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử, kỷ luât, thay thế cán bộ…

Nhiều doanh nghiệp chuyển đại diện chủ sở hữu từ Ủy ban đã nỗ lực vượt khó, sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Dương Quang Thành phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, trong thời gian vừa qua khi công tác tổ chức và cán bộ đã dần ổn định, Ủy ban đã tích cực, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của EVN trong các lĩnh vực như công tác tài chính, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa, thoái vốn… Đến nay hầu hết các công việc đã được xử lý dứt điểm. Như trong lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, Ủy ban đã thông qua các nội dung liên quan đến danh mục và lộ trình thoái vốn của EVN, công tác cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1,2,3.

Trong lĩnh vực tái cơ cấu, Ủy ban đã thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án: Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, tầm nhìn 2030; chuyển Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia thành Công ty TNHH MTV; thành lập Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học thuộc EVN…

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2019, ông Dương Quang Thành cho biết: EVN được Chính phủ, Thủ tướng giao 209 nhiệm vụ, đã hoàn thành 192 nhiệm vụ, còn 17 nhiệm vụ đang triển khai. EVN đang tiếp tục triển khai thực hiện là thuộc các loại: Nhiệm vụ về bảo đảm cung ứng điện; nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm tới khi kết thúc các dự án đầu tư; nhiệm vụ về cổ phần hóa, thoái vốn.

EVN kiến nghị Tổ công tác, Ủy ban Quản lý vốn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chỉ thị về tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2020-2025 với chỉ tiêu tiết kiệm điện năm 2020 bằng 2% điện thương phẩm, đến năm 2025 bằng 5%; chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng và ban hành cơ chế giá điện 2 thành phần; sớm xem xét phê duyệt cơ chế đặc thù để đầu tư các dự án điện cấp bách...

Đặc biệt, ông Dương Quang Thành kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án điện như: Đường dây 500 kV mạch 3, đường dây 500 kV đấu nối Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, đường dây 220 kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ - Việt Trì, Tháp Chàm - Nha Trang…

Ông Dương Quang Thành cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương phê duyệt PreFS dự án Thủy điện Trị An (mở rộng).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành kiến nghị Ủy ban vốn phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, danh mục các dự án nhóm A,B năm 2020 của EVN. Đồng thời phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục - Tổ phó Tổ công tác cho biết, buổi làm việc nhằm đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Ủy ban. Đồng thời tổ công tác nghe các kiến nghị để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục cho biết, Ủy ban đã hoàn thành 201/259 nhiệm vụ được chuyển giao từ các bộ ngành, dù gặp nhiều khó khăn. Ủy ban cũng cơ bản bám sát và thực hiện tốt 16 nhiệm vụ được giao. Với 185 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao từ ngày 1/10/2018 tới nay, Ủy ban cũng đã hoàn thành phần lớn, chỉ có 2 nhiệm vụ quá hạn và 26 nhiệm vụ trong hạn đang xử lý.

Tổ phó Tổ công tác đề nghị Ủy ban khẩn trương hoàn thành 2 nhiệm vụ quá hạn, trong đó có việc tổng kết thực hiện Nghị định 131 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban. Theo Phó Chủ nhiệm, đây là nội dung quan trọng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc được nêu ra tại buổi làm việc, cùng với việc xây dựng, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư.

Tổ công tác đề nghị Ủy ban tập trung xử lý các nhiệm vụ trong hạn, đồng thời xử lý các kiến nghị của các doanh nghiệp; các bộ ngành cũng cần khẩn trương xử lý các kiến nghị của Ủy ban và các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan. “Tất nhiên khi chuyển sang một cơ chế, cách làm mới thì sẽ có những khó khăn, vướng mắc, Tổ công tác sẽ tổng hợp các vấn đề tại cuộc làm việc, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sắp tới” - Ông Nguyễn Cao Lục cho biết./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động