RSS Feed for Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 04:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả”

 - Xét khuyến nghị của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về việc điều chính cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả” (DEP) vay vốn WB, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chuyển 400 triệu USD phân bổ cho dự án "Phân phối hiệu quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) từ nguồn IBRD sang sử dụng nguồn IDA.

>> Đàm phán với WB Hiệp định tài trợ dự án “phân phối hiệu quả”
>> Phê duyệt khung chính sách Dự án "Phân phối hiệu quả"
>> Phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả" ở các tổng công ty điện lực

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về cơ chế tài chính của việc sử dụng 400 triệu USD từ nguồn IDA cho dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi với WB theo hướng bố trí nguồn vốn IBRD cho các dự án có khả năng hoàn vốn và ưu tiên sử dụng vốn IDA cho dự án thuộc đối tượng ngân sách nhà nước cấp phát vốn.

Liên quan đến dự án “Phân phối hiệu quả”, mới đây Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) các Hiệp định và các tài liệu pháp lý cho Dự án "Phân phối hiệu quả".

Thành lập đoàn đàm phán liên ngành bao gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các tổng công ty điện lực và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương hoàn tất các điều kiện đàm phán trước thời gian đàm phán dự án.

Đồng thời, giao đoàn đàm phán làm việc với WB để thống nhất nội dung điều chuyển vốn từ nguồn IBRD (vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế) sang vốn vay từ nguồn IDA (vốn được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế - tổ chức của WB) trong quá trình đàm phán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan chủ trì của phía đàm phán Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, EVN và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán với WB và báo cáo Chính phủ về kết quả sau khi kết thúc đàm phán.

Dự án "Phân phối hiệu quả" được triển khai ở 5 tổng công ty điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khả năng cung cấp và độ tin cậy của hệ thống phân phối điện năng, thông qua việc nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện phân phối 110kV, trung hạ thế và hệ thống công tơ đo đếm.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình hình cung cấp điện cho những địa phương nằm trong phạm vi dự án, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ngày một tốt hơn.

NangluongVietnam

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động