RSS Feed for Ngân hàng Thế Thứ bảy 22/06/2024 17:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
270 triệu USD để Việt Nam cải cách ngành điện

270 triệu USD để Việt Nam cải cách ngành điện

Đây là khoản vay vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt, nhằm giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện trước tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển ít cácbon hơn.
Ký thỏa thuận mua tín chỉ giảm thải carbon

Ký thỏa thuận mua tín chỉ giảm thải carbon

Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng Tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển sạch của Liên Hợp Quốc.
Tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam

Tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam

Với mục tiêu tạo điều kiện và cơ chế tối đa cho việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là nguồn điện gió có tiềm năng và khả năng khai thác lớn nhất. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 37/QĐ-TTg, ngày 29/6/2011, về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, trong đó yêu cầu cần thiết phải thiết lập quy hoạch phát triển điện gió cấp quốc gia và các tỉnh có tiềm năng phát triển điện gió. Một trong các nhiệm vụ của công tác lập quy hoạch là phải đánh giá được tiềm năng lý thuyết, tiềm năng kỹ thuật của nguồn điện gió. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của nhiều nước đang phát triển, việc đánh giá tiềm năng gió với độ tin cậy cao tại Việt Nam chưa được tiến hành, mặc dù đã có những đánh giá ban đầu của các tổ chức, đơn vị ở các mức độ khác nhau về tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam.
Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả”

Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả”

Xét khuyến nghị của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về việc điều chính cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả” (DEP) vay vốn WB, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chuyển 400 triệu USD phân bổ cho dự án "Phân phối hiệu quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) từ nguồn IBRD sang sử dụng nguồn IDA.
Tiết kiệm năng lượng - Nhiệm vụ cấp bách

Tiết kiệm năng lượng - Nhiệm vụ cấp bách

Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo lấy ý kiến triển khai thực hiện dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam”. Tham dự hội thảo là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.
Phiên bản di động