RSS Feed for Phân phối hiệu Chủ nhật 24/09/2023 21:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đề nghị phê chuẩn các Hiệp định tài trợ cho Dự án “Phân phối hiệu quả”

Đề nghị phê chuẩn các Hiệp định tài trợ cho Dự án “Phân phối hiệu quả”

Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn 3 Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Phân phối hiệu quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới - WB (Văn bản số 31/TTr-CP, ngày 25/1/2013).
EVN NPC khởi công dự án “Phân phối hiệu quả” khu vực phía Bắc

EVN NPC khởi công dự án “Phân phối hiệu quả” khu vực phía Bắc

Ngày 13/1/2013, tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức khởi công dự án “Phân phối hiệu quả” (Distribution Efficiency Project - DEP) - Khu vực phía Bắc bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Phê duyệt cơ chế tài chính cho dự án "Phân phối hiệu quả"

Phê duyệt cơ chế tài chính cho dự án "Phân phối hiệu quả"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt cơ chế tài chính cho dự án "Phân phối hiệu quả" (DEP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ (Văn bản số: 171/VPCP-QHQT, ngày 7/1/2013).
Ký kết hợp đồng tín dụng Dự án "Phân phối hiệu quả"

Ký kết hợp đồng tín dụng Dự án "Phân phối hiệu quả"

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký Hiệp định tín dụng Dự án "Phân phối hiệu quả".
Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phân phối hiệu quả"

Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phân phối hiệu quả"

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phân phối hiệu quả" và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
800 triệu USD cho Dự án “Phân phối hiệu quả”

800 triệu USD cho Dự án “Phân phối hiệu quả”

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt kinh phí Dự án “Phân phối hiệu quả” cho Việt Nam, với tổng kinh phí của Dự án là 800 triệu đô la Mỹ.
Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả”

Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả”

Xét khuyến nghị của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về việc điều chính cơ cấu vốn của dự án “Phân phối hiệu quả” (DEP) vay vốn WB, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chuyển 400 triệu USD phân bổ cho dự án "Phân phối hiệu quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) từ nguồn IBRD sang sử dụng nguồn IDA.
Đàm phán với WB Hiệp định tài trợ dự án “phân phối hiệu quả”

Đàm phán với WB Hiệp định tài trợ dự án “phân phối hiệu quả”

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) các Hiệp định và các tài liệu pháp lý cho Dự án "Phân phối hiệu quả".
Phê duyệt khung chính sách Dự án "Phân phối hiệu quả"

Phê duyệt khung chính sách Dự án "Phân phối hiệu quả"

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến đóng góp của các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ đã đồng ý phê duyệt khung chính sách bồi thường, tái định cư dự án "Phân phối hiệu quả" như kiến nghị của Bộ Công Thương.
Phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả" ở các tổng công ty điện lực

Phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả" ở các tổng công ty điện lực

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Phiên bản di động