RSS Feed for Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Thứ bảy 22/06/2024 15:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phân phối hiệu quả"

 - Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phân phối hiệu quả" và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

>> 800 triệu USD cho Dự án “Phân phối hiệu quả”

Vốn ODA của Dự án gồm: 297,7 triệu SDR (tương đương 448,9 triệu USD) từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB; 30 triệu USD từ nguồn vay của Quỹ Công nghệ sạch (CTF); 7,6 triệu Đô la Úc viện trợ không hoàn lại của Quỹ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Chính phủ Úc (Quỹ AusAid-WB).

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước ký các Hiệp định tài trợ và các tài liệu liên quan của dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 5 tổng công ty điện lực tham gia dự án hoàn tất các thủ tục phê duyệt cơ chế tài chính dự án và tiến hành các thủ tục ký các Hiệp định vay lại trong khuôn khổ dự án, đảm bảo tiến độ hiệu lực các Hiệp định của dự án.

Liên quan đến Dự án “Phân phối hiệu quả”, mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt kinh phí cho Dự án, với tổng kinh phí  là 800 triệu đô la Mỹ.

Theo đó, WB đóng góp 449 triệu USD và 30 triệu USD từ Quỹ đầu tư Sạch (CTF) để hỗ trợ việc thực hiện các công nghệ lưới điện thông minh. Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) cung cấp 8 triệu USD tài trợ cho hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Khoản đầu tư 313 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

WB cấp khoản tín dụng này qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), đơn vị cho vay ưu đãi cho các nước IDA hỗn hợp, với lãi suất 1,25%, phí dịch vụ là 0,75% và thời hạn trả nợ 25 năm với thời gian ân hạn 5 năm. Khoản vay từ CTF có phí dịch vụ là 0,75% một năm, thời gian đáo hạn là 20 năm và 10 năm ân hạn.

Dự án "Phân phối hiệu quả" được triển khai ở 5 tổng công ty điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khả năng cung cấp và độ tin cậy của hệ thống phân phối điện năng, thông qua việc nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện phân phối 110kV, trung hạ thế và hệ thống công tơ đo đếm.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình hình cung cấp điện cho những địa phương nằm trong phạm vi dự án, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ngày một tốt hơn.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động