RSS Feed for Điện lực miền Trung: Hành trình 44 năm thắp sáng niềm tin | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 12:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện lực miền Trung: Hành trình 44 năm thắp sáng niềm tin

 - Cách đây vừa tròn 44 năm, ngày 07/10/1975, Bộ trưởng Bộ Điện và Than đã ký Quyết định số: 1867 QĐ/TCCB-3 thành lập Công ty Điện lực miền Trung, tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày nay.

Hiệu quả từ điện mặt trời trên mái nhà tại miền Trung, Tây Nguyên
Gần 100% số hộ nông thôn ở miền Trung có điện lưới quốc gia

Công ty Điện lực miền Trung lúc bấy giờ gồm các cơ sở điện lực do chính quyên Sài Gòn xây dựng, của SIPEA do Pháp quản lý, Nhà máy điện Quảng Trị thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà máy điện Quảng Bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công ty có nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, kinh doanh điện năng và quản lý đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên.

 

Năm 1981, Bộ Điện lực có Quyết định số: 15 ĐL/TCCB-3 ngày 09/5/1981 đổi tên Công ty Điện lực miền Trung thành Công ty Điện lực 3. Tại thời điểm này, Công ty có 11 đơn vị trực thuộc, trong đó 6 Sở quản lý và phân phối điện được đổi tên thành 6 Sở Điện lực tại 6 tỉnh, 1 Xí nghiệp xây dựng điện, 2 Ban kiến thiết, Trường công nhân kỹ thuật và Cơ quan Công ty.

Năm 1989, ba tỉnh Bình Trị Thiên, Nghĩa Bình, Phú Khánh được chia thành bảy tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà; năm 1991 tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum; các đơn vị thuộc Công ty Điện lực 3 được tổ chức thành 18 đơn vị; gồm 11 Sở Điện lực, 2 Xí nghiệp, 1 Ban Quản lý, 1 Trung tâm, 1 Nhà khách, Trường Công nhân kỹ thuật và Cơ quan Công ty.

Năm 1993, Công ty Điện lực 3 được Chính phủ thành lập lại theo Quyết định số 148 TTg trực thuộc Bộ Năng lượng, có 24 đơn vị trực thuộc, gồm 11 Điện lực, 2 Sở Truyền tải, 2 Xí nghiệp, 1 Trung tâm, 3 Ban Quản lý công trình thủy điện, 1 Ban Quản lý các công trình điện, Trường Trung học điện 3, Khách sạn Điện lực, Viện điều dưỡng Điện lực và Cơ quan Công ty.

Giai đoạn này, với sự phấn đấu vượt bậc của các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực 3 đã đem lại kết quả to lớn, rõ rệt. Hệ thống nguồn, lưới điện, cơ sở vật chất khác được mở rộng, nâng cấp mạnh mẽ; đã đáp ứng cơ bản điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và trở thành nguồn động lực quan trọng giúp các địa phương miền Trung phát triển; tạo dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Năm 1995, Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập, Công ty Điện lực 3 được chuyển từ Bộ Năng lượng về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, đồng thời nhiều đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 3 đã được chuyển về trực thuộc Tổng công ty, đó là các Sở truyền tải điện 1, 2; các Ban QLDA Thủy điện IaLy, Vĩnh Sơn, Sông Hinh; Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Trường Trung học điện 3...

Năm 1997 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia thành tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; năm 2004 tỉnh Đăk Nông được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Đăk Lăk; một số đơn vị được chuyển thành công ty cổ phần; trong đó, năm 2005 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Công ty CP Cơ điện miền Trung chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Năm 2006, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập; Điện lực Đà Nẵng được tách ra trở thành Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng trực thuộc Tập đoàn.

Đến cuối năm 2009, Công ty Điện lực 3 có 18 đơn vị trực thuộc gồm 11 Điện lực, 3 Trung tâm, 2 Ban quản lý dự án, 1 Xí nghiệp điện cao thế, 1 Viện điều dưỡng và Cơ quan Công ty. Số lượng CBCNV là 8.581 người, trong đó 27% có trình độ Đại học và trên Đại học.

Đến cuối năm 2009, Công ty Điện lực 3 có 18 đơn vị trực thuộc gồm 11 Điện lực, 3 Trung tâm, 2 Ban quản lý dự án, 1 Xí nghiệp điện cao thế miền Trung, 1 Viện điều dưỡng và Cơ quan Công ty. Số lượng CBCNV là 8.581 người, trong đó 27% có trình độ Đại học và trên Đại học.

 

Ngày 05/02/2010, Bộ Công Thương ra Quyết định số: 739/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Trung trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Điện lực 3.

Tổng công ty Điện lực miền Trung có 21 Công ty, đơn vị thành viên, trong đó: 18 Công ty, đơn vị trực thuộc gồm các Công ty Điện lực: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông; Công ty Lưới điện cao thế miền Trung; Công ty Tư vấn xây dựng điện miền Trung, Công ty Thí nghiệm điện miền Trung, Công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung; Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, Trung tâm Điều dưỡng Điện lực miền Trung. 

Ba Công ty con do Công ty mẹ Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng; Công ty CP Điện lực Khánh Hoà; Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.

Ngoài ra, các Công ty liên kết do Công ty mẹ Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: Công ty CP Thuỷ điện Gia Lai; Công ty CP Thuỷ điện Định Bình; Công ty CP Thuỷ điện miền Trung; Công ty CP Thuỷ điện Điện lực 3; Công ty CP Sông Ba; Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung.

 

Hiện nay, cơ cấu quản lý của EVNCPC gồm: Hội đồng thành viên, Ban điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc gồm 17 Ban chức năng; 19 Công ty, đơn vị trực thuộc: Các Công ty Điện lực: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lắk, Đắk Nông; Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung; Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, Trường cao đẳng Điện lực miền Trung; Công ty Tư vấn điện điện miền Trung.

Bốn Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng; Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà; Công ty TNHH một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung; Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Tám Công ty liên kết do Công ty mẹ Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: Công ty CP Thuỷ điện Gia Lai; Công ty CP Thuỷ điện Định Bình; Công ty CP Thuỷ điện miền Trung; Công ty CP Thuỷ điện Điện lực 3; Công ty CP Sông Ba; Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung; Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương; Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ.

 

Tổng công ty luôn quan tâm ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, Tổng công ty đã thực hiện ứng dụng công nghệ sửa chữa thiết bị điện và lưới điện đang mang điện (sửa chữa hotline), hoàn thành sớm hơn kế hoạch EVN giao 2 năm; hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV tại 13/13 Công ty Điện lực; 113/120 (94%) trạm biến áp 110kV đã chuyển sang hoạt động không người trực; EVNCPC đã chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất thành công công tơ điện tử và phát triển các công nghệ đo đếm hiện đại.

Trong đó, nổi bật là hệ thống MDMS phục vụ đọc, quản lý số liệu đo đếm công tơ đối với các khách hàng trọng điểm, các điểm đo đầu nguồn, ranh giới và các trạm 110kV, 220kV, 500kV; hệ thống RF-MESH giúp thu thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự động bằng công nghệ không dây theo kiểu mắt lưới (tên thương mại là RF-SPIDER), hiện đã ứng dụng rộng rãi tại các Công ty Điện lực thành viên của Tổng công ty.

Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu hoàn toàn tự động, không cần phải đầu tư bất kỳ đường truyền nào khác, nhân viên ghi chỉ số không cần phải đến từng hộ khách hàng để ghi thủ công như trước đây, giúp nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

EVNCPC đã tự sản xuất thành công trạm sạc xe điện, một bước tiến trong việc thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo, xây dựng sự quan tâm và hỗ trợ người tiêu dùng nghiên cứu sử dụng ôtô điện, chung tay bảo vệ môi trường.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, từ Tổng công ty đến các đơn vị đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội… Tổng số tiền tham gia công tác xã hội của toàn Tổng công ty mỗi năm khoảng trên 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2019, Tổng công ty đã tặng cho 13 tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung & Tây Nguyên 65 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị hơn 3 tỷ 250 triệu đồng và phối hợp với các cơ quan báo chí trao tặng 4 công trình điện mặt trời trên mái nhà cho 4 trường học tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam và Đắk Nông với kính phí 01 tỷ đồng. Tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng; xây dựng công trình điện chiếu sáng nông thôn; ủng hộ cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Tổng công ty còn phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tặng quà cho 500 học sinh vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Bình; xây 5 căn nhà cho cho người lao động tại Quảng Nam; trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong bão lụt; trao tặng bò giống cho cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Kon Tum; tặng 40 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ chi phí tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa Trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Triệu Phong và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; trao tặng 250 triệu đồng cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bếp ăn từ thiện của bệnh viện… và mới đây, Tổng công ty đã lắp đặt và trao tặng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho 4 trường học tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam và Đăk Nông với số tiền 01 tỷ đồng…

 

44 năm qua, từ những bước khởi đầu khó khăn với những nỗ lực không ngừng, Điện lực miền Trung đã từng bước đâu tư, mở rộng nguôn - lưới điện, đưa điện lưới quốc gia đến khắp các vùng miền trong khu vực; đến nay đã có 100% số huyện và xã đất liền, 99,65% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới.

Nếu vào năm 1975, từ chỗ điện thương phẩm chỉ đạt gần 100 triệu kWh với 11.658 khách hàng, thì nay điện thương phẩm đã tăng khoảng 190 lần, đạt trên 19 tỷ kWh với trên 4,2 triệu khách hàng sử dụng điện. Sự phát triển của Tổng công ty đã góp phân vào sự thay đối về kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Với những đóng góp đó, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí: 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động là Công ty Điện lực 3, Điện lực Khánh Hoà; đồng chí Đỗ Chanh và đồng chí Phan Văn Diêm; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất: Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; 03 Huân chương Độc lập hạng Nhì: Công ty Điện lực 3, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Đà Nẵng; 08 Huân chương Độc lập hạng Ba: Công ty Điện lực 3, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, Điện lực Khánh Hoà, Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Bình Định, Công ty Điện lực Phú Yên và cho 1 cá nhân; hàng trăm Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; Nhiều Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ ngành Trung ương, của EVN, của UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đảng bộ Tổng công ty nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”.

 

Trong thời gian đến, Tổng công ty tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư mang tính chiều sâu nhằm hướng đến việc hiện đại hóa lưới điện để nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện; đây mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng nguôn nhân lực, năng lực quản trị...

Để đạt được những mục tiêu để ra, EVNCPC tiếp tục phát huy những thành quả đạt được; nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục những việc còn tồn tại. Mỗi CBCNV cần xác định dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, chức vụ gì cũng cần nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để cùng để cùng đóng góp vào thành công chung của Tổng công ty.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang của Tổng công ty Điện lực miền Trung trong 44 năm qua; tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty quyết tâm phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần kiệm, nỗ lực hăng say lao động để xây dựng Tổng công ty, xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động