RSS Feed for Đề xuất mức thu quyền khai thác nước cho thủy điện là 2% | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 01:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề xuất mức thu quyền khai thác nước cho thủy điện là 2%

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong đó thủy điện mức thu là 2%.

Hồ thủy điện dung tích từ 3 triệu m3 phải quan trắc môi trường
Quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

Theo dự thảo, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) được quy định theo mục đích khai thác nước có giá trị từ 0,1% - 2%.

Cụ thể, thủy điện mức thu là 2%; kinh doanh, dịch vụ bao gồm nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp mức thu 2%; sản xuất phi nông nghiệp 1,5%; tưới cây công nghiệp 0,2%; chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản 0,1%.

Theo dự thảo, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước cho thủy điện được xác định theo công thức sau:

T = W x G x M

Trong đó, T - Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đơn vị tính là đồng Việt Nam; W - Sản lượng điện năng; G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; M - Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đơn vị tính là %.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp khác được xác định theo công thức sau:

T = W x G x K x M

Trong đó, T - Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đơn vị tính là đồng Việt Nam; W - Sản lượng điện năng; G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; K – Hệ số điều chỉnh; M – Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đơn vị tính là %.

Theo dự thảo, chế độ thu, nộp tại kho bạc nhà nước địa phương nơi chủ giấy phép đăng ký kinh doanh và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau:

50% cho ngân sách Trung ương và 50% cho ngân sách địa phương đối với trường hợp có giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

100% cho ngân sách địa phương nơi có công trình đối với trường hợp có giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp.

Đối với trường hợp tiền cấp quyền khai thác nước cho thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép/phê duyệt, phần nộp cho ngân sách địa phương được phân bổ cho các địa phương theo tỷ lệ diện tích thuộc phạm vi lưu vực của hồ chứa thủy điện.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ưu tiên sử dụng một phần để bảo đảm cho hoạt động cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước và các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.

Nội dung dự thảo tại đây.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động