RSS Feed for Đề xuất chỉ định nhà đầu tư Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (giai đoạn 1) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 20:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề xuất chỉ định nhà đầu tư Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (giai đoạn 1)

 - Thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Chiều 12/8, địa phương này đã họp và thống nhất với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ định nhà đầu tư Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (giai đoạn 1) công suất khoảng 1.200 - 1.500 MW (tại xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu) đối với Tổ hợp nhà thầu GTPP-MC-GE.


Những thách thức trong phát triển nguồn điện khí LNG đến năm 2030


Theo bà Bùi Thị Dung - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ năm 2017, Tổ hợp các nhà đầu tư gồm: Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3), Công ty Đầu tư Thành Thành Công (TTC), Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC 2), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PACIFIC), Mitsubishi Corporation (MC), General Electric International INC (GE) - gọi tắt là Tổ hợp GTPP-MC-GE do GENCO 3 làm đại diện đã đề xuất ý tưởng nghiên cứu phát triển dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn. 

Đến đầu năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và GENCO 3 cũng đã ký bản ghi nhớ về cam kết đầu tư và hỗ trợ đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn. 

Sau đó, dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (giai đoạn 1) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Quy hoạch điện lực  (ngày 23/4/2020). Ngày 8/6/2020, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến dự án này. 

Để triển khai đề xuất ý tưởng đầu tư, GENCO 3 đã thuê tư vấn thực hiện khảo sát nghiên cứu đầu tư, lập thủ tục đề nghị chấp thuận địa điểm quy hoạch, lập Báo cáo bổ sung Quy hoạch và đề nghị tổ chức các cuộc họp xem xét, lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương. Bộ Công Thương cũng đã tổ chức đi khảo sát thực địa, thẩm định bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay, thời gian chuẩn bị đã kéo dài khoảng 4 năm, nhưng việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về chính sách, quá trình triển khai lập hồ sơ đấu thầu dự án.

Cụ thể, hiện vẫn chưa có quy trình thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành; chưa có Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/2000) đối với khu đất, mặt nước tại dự án để xác định các tiêu chí quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất trong hồ sơ mời thầu.

Mặt khác, căn cứ Điều 15, Luật Đấu thầu (năm 2013), dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu quốc tế (bao gồm gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng). Đặc biệt, đối với dự án này, Sở Công Thương cũng không có đủ trình độ chuyên môn để tự xây dựng các tiêu chí mang tính kỹ thuật của dự án. 

Ngoài ra, dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn có yếu tố nhà đầu tư nước ngoài, nên nếu đấu thầu quốc tế, lựa chọn được nhà đầu tưphải mất khoảng 3 năm nữa cho các công đoạn xin chủ trương, lập dự toán kinh phí, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tiêu chí, đấu thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu để đưa ra đấu thầu. Sau khi chọn được nhà đầu tư, ít nhất cũng phải mất 5 năm nữa để xây dựng hạ tầng, cảng, kho LNG, nhà máy (năm 2028 mới hoàn thành giai đoạn 1).

Trong khi đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn phải hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025  -2026 để vận hành, kịp thời bổ sung thêm nguồn điện cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng trong những năm sắp tới.

Bà Bùi Thị Dung - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng: Xuyên suốt quá trình (từ khi đề xuất ý tưởng đến khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch điện lực), chỉ có duy nhất Tổ hợp GTPP-MC-GE là nhà đầu tư tham gia mà không có nhà đầu tư nào khác đề xuất ý tưởng tại địa điểm này. Do đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất Chính phủ xem xét chỉ định cho phép Tổ hợp nhà đầu tư GTPP-MC-GE do GENCO 3 làm đại diện thực hiện đầu tư dự án này.

Theo nguồn tin của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (giai đoạn 1) công suất khoảng 1.200 - 1.500 MW, tiến độ vận hành năm 2025 - 2026. Còn các giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch điện VIII.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án này, hồi cuối tháng 4/2020, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các nội dung về kho cảng LNG, tổng mặt bằng, phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bổ sung quy hoạch nêu trên. Mặt khác, hướng dẫn các nội dung về giá điện theo quy định trong tổng thể các nguồn điện sử dụng LNG sẽ phát triển trong giai đoạn tới để phát triển đồng bộ các trung tâm điện lực, đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả chung hệ thống điện quốc gia.

Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, đảm bảo các yêu cầu công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả tốt nhất cho đất nước./. 

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động