RSS Feed for Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực điện hạt nhân không đạt yêu cầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực điện hạt nhân không đạt yêu cầu

 - Tại cuộc họp lần thứ 3 Ban chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, trong thời gian qua, các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai một số công việc, tuy nhiên về mức độ còn chậm xa so với yêu cầu tiến độ đặt ra, nhiều nội dung chưa bám sát kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại các phiên họp Ban chỉ đạo.

>> Sẽ có chế độ ưu đãi phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân
>> Nhân lực vận hành nhà máy điện hạt nhân Việt Nam sẽ được đào tạo tại TPU

Đặc biệt, việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp nhu cầu nhân lực và đề xuất kế hoạch đào tạo cho các bộ, ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ quá chậm, ảnh hưởng tới tiến độ chung, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm; các thành viên Ban chỉ đạo cũng cần nghiêm túc tham dự đầy đủ, đúng thành phần các phiên họp để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các kết luận của Ban chỉ đạo.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu nhân lực điện hạt nhân do EVN đề xuất; nhu cầu giảng viên cho các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 (Đề án 1558) và nhu cầu nhân lực về quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, khẩn trương hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2013 trước ngày 5 tháng 9 năm 2012, gửi Bộ Tài chính để đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm thống nhất với Bộ Công Thương, EVN, phối hợp với đối tác Liên bang Nga xây dựng chương trình tiên tiến tại Đại học Điện lực. Đồng thời, làm rõ nhu cầu và rà soát năng lực đào tạo lực lượng kỹ thuật viên (trình độ cao đẳng/trung cấp).

Trước mắt, giao Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung xây dựng chương trình và đào tạo kỹ thuật viên cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Căn cứ khuyến nghị của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trên cơ sở các đơn vị đào tạo đã được quy hoạch trong Đề án 1558, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập và dự thảo quy chế hoạt động của Mạng lưới các trường đại học và cơ sở đào tạo về năng lượng nguyên tử; mời tư vấn quốc tế (IAEA, Nga, Nhận Bản…) hỗ trợ xây dựng Mạng lưới và chương trình hoạt động đến năm 2015.

Trong tháng 8 năm 2012, hoàn thành quy chế, kế hoạch và giải pháp thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần xử lý, chỉ đạo, để Mạng lưới có thể đi vào hoạt động, phối hợp đồng bộ từ tháng 9 năm 2012.

Về xây dựng cơ chế, chính sách: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính khẩn trương hoàn thành quy định về cấp học bổng và hỗ trợ chi phí cho người đi học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2012.

Phó thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, thẩm tra đề xuất của EVN, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV năm 2012 về chế độ tiền lương đặc thù đối với công nhân viên chức tham gia dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng các biện pháp đặc thù thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của Nghị định số 07/2010/QĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2010.

Trong trường hợp còn vướng mắc chưa có hướng dẫn thực hiện chung, trước mắt đề xuất áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho một số đơn vị, đối tượng đặc thù; hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2012.

Về kinh phí đầu tư cho các dự án thuộc Đề án 1558: Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, thống nhất nguyên tắc tài chính, rà soát danh mục và cấu phần các dự án, xác định nguồn vốn và cơ chế thẩm định, khẩn trương hoàn thành xét duyệt, bảo đảm đăng ký hạng mục đầu tư từ năm 2013 để có vốn triển khai các dự án cho giai đoạn từ năm 2013 - 2015.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động