RSS Feed for Chuẩn bị ra mắt Trang TTĐT NangluongVietnam.vn và kêu gọi bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến nội dung Dự thảo Luật Điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 03:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị ra mắt Trang TTĐT NangluongVietnam.vn và kêu gọi bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến nội dung Dự thảo Luật Điện lực

 - Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 5 năm 2012, Trang thông tin điện tử: NangluongVietnam.vn “Diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam” sẽ chính thức ra mắt bạn đọc. Mở đầu công tác tuyên truyền về ngành Năng lượng Việt Nam, Tòa soạn NangluongVietnam phối hợp với Hội đồng Khoa học Năng lượng - VESC thực hiện chuyên đề: “Phản biện, kiến nghị, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Dự thảo Luật Điện lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, đồng thời kêu gọi bạn đọc cùng tham gia.

 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 22/6 năm 2012).

Theo đánh giá của các nhà quản lý, chuyên gia năng lượng, sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, Luật Điện lực cũng đã bộc lộ không ít những bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành Điện lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, 10 điểm nội dung được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo lần này bao gồm quy định về quy hoạch phát triển điện lực, giá bán điện, các loại phí, các trường hợp miễn trừ và bổ sung một số nội dung về điều tiết điện lực, thanh tra chuyên ngành, giá bán lẻ điện nông thôn, miền núi, hải đảo...

Tòa soạn NangluongVietnam kêu gọi các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, bạn đọc trong nước và quốc tế viết bài đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Điện lực.

Tham khảo nội dung Dự thảo Luật Điện lực

Ý kiến góp ý, phản biện, kiến nghị xin gửi về Email: toasoan@nangluongVietnam.vn

                                                                                                 
NangluongVietnam


 

 

 

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động