RSS Feed for Cấp điện lưới quốc gia cho các dân tộc tỉnh Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 16:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cấp điện lưới quốc gia cho các dân tộc tỉnh Sơn La

 - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

Đưa điện nông thôn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia

Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của các Bộ về việc kết thúc và thực hiện thanh toán, quyết toán Dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp điện cho 22.617 hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; việc thanh toán, quyết toán Dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện; UBND tỉnh Sơn La bố trí kinh phí, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cấp điện cho các hộ dân chưa có điện để bảo đảm cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Sơn La đạt 86% như Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Sơn La; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Dự án; hướng dẫn UBND tỉnh Sơn La thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

Trước đó, dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã được phê duyệt với quy mô cấp điện cho 30.157 hộ dân thuộc 557 bản, 106 xã thuộc 11 huyện và 1 thành phố, thời gian thực hiện từ 2010-2015 với tổng vốn đầu tư là 557 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã cấp điện cho 20.964 hộ dân, 337 bản thuộc 70 xã. Đã xây dựng 303km đường dây trung thế, 141 trạm biến áp phân phối, 531 km đường dây 0,4kV.

Tuy nhiên, do Dự án được phê duyệt từ năm 2009, trong quá trình thực hiện có nhiều biến động về giá vật liệu, nhân công… nên với tổng vốn đầu tư 557 tỷ chỉ thực hiện được khoảng 80% khối lượng của Dự án (cấp điện cho 22.617/30.157 hộ dân, như vậy còn khoảng 7.540 hộ dân trong phạm vi Dự án chưa được cấp điện).

Dự án sẽ hoàn thành vào Quý II năm 2015, tỷ lệ hộ dân có điện của toàn tỉnh đạt 82%.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động