RSS Feed for Bước chuyển về chất của PC Hải Dương | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/07/2022 15:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bước chuyển về chất của PC Hải Dương

 - Năm 2017, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt...

PC Thanh Hóa và mục tiêu giảm tổn thất điện năng
Hiệu quả kinh doanh là thước đo độ hài lòng của khách hàng

Nhiều chuyển biến tích cực

Trong năm 2017, điện năng thương phẩm của PC Hải Dương thực hiện 4.705,368 triệu kWh, tăng so với năm 2016 là 2,66% và đạt 100,65% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao.

Trong điều kiện nguồn vốn cho đầu tư và cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn còn hạn chế, ảnh hưởng của khu vực lưới điện hạ áp nông thôn vẫn còn lớn, nhưng Công ty đã xây dựng chương trình và thực hiện tốt các giải pháp trong chương trình giảm tổn thất điện năng, thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2017 đạt 3,97%, giảm 0,1% so với kế hoạch NPC giao.

Đặc biệt, PC Hải Dương đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng trung bình 5,1 ngày; thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố 0,78 giờ; thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp 5,3 ngày; thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp 1,38 giờ; thời gian giải quyết kiến nghị của khách hàng về công tơ đo đếm 1,39 ngày; thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng 1,24 ngày; thời gian cấp điện trở lại 5,00 giờ; thời gian hoàn trả tiền điện 0,28 ngày…

Trong công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn, lũy kế đến hết tháng 12/2017, PC Hải Dương đã tiếp nhận để bán điện trực tiếp đến hộ dân được 191 xã, với khối lượng 2.979,82 km đường dây hạ áp, 346.072 công tơ 1 pha, 9.041 công tơ 3 pha. Năm 2017, đã tiếp nhận và quản lý bán điện ở 5 thôn thuộc khu chuyển đổi và 2 trạm bơm thôn Miêu Lãng - xã Đồng Lạc và bơm Bịch Bông xã Nam Chính - huyện Nam Sách. 

Đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn.

Đối với công tác dịch vụ khách hàng, năm 2017, PC Hải Dương được phân bổ 5,846 tỷ đồng để thực hiện các chương trình: thanh toán tiền dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng sử dụng điện, tổ chức hội nghị khách hàng tại các điện lực trực thuộc và tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động nhân dịp tháng "Tri ân khách hàng", thực hiện "Giờ trái đất", tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng các phần mềm dùng chung cho các cán bộ quản lý của điện lực và các giao dịch viên…

Thực hiện chủ đề năm "Đẩy mạnh khoa học công nghệ", trong năm 2017, PC Hải Dương đã lắp thêm 13 bộ Recloser trên lưới điện, thực hiện thao tác xa Recloser trong trường hợp sự cố; lắp đặt hoàn thiện công tơ đo xa tổng trạm biến áp nên khai thác được thông số trong công tơ trên phần mêm không phải đi hiện trường (thông số dòng, áp, công suất, hệ số công suất...); sử dụng các phần mềm của NPC để khai thác có hiệu quả.

Năm 2017, được giao kế hoạch vốn sửa chữa lớn trong giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 68,085 tỷ đồng, Công ty thực hiện tổng số 92 hạng mục sửa chữa lớn, với tổng chi phí là 62,588 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng PC Hải Dương đã phấn đấu thực hiện tương đối tốt kế hoạch đầu tư xây dựng và hoàn thành các dự án trọng điểm như: dự án nâng công suất máy biến áp T1 trạm 110kV Nghĩa An, dự án hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Phúc Điền, dự án nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Lai Khê, dự án nâng công suất TBA 110kV Chí Linh, hoàn thành việc lắp đặt tụ bù trung hạ thế theo kế hoạch NPC giao năm 2017, với tổng cộng dung lượng là 5.040 kVAr...

Song song với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, tri ân khách hàng đã được PC Hải Dương quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để.

Chủ động cho kế hoạch 2018

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của EVNNPC về công tác sản xuất kinh doanh là năm tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, đề án "Nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020", là năm tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại lao động gián tiếp từ Tổng công ty đến các Công ty thành viên... Mục tiêu của PC Hải Dương là đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy, cho các nhu cầu phụ tải, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đảm bảo chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao...

PC Hải Dương phấn đấu điện năng thương phẩm là 4.960,00 triệu kWh, tổn thất điện năng thực hiện đạt 3,97%, giá bán điện bình quân 1.604,6 đ/kWh, chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày làm việc, tỷ lệ thu tiền điện ≥ 99,7% tiền điện phát sinh. Thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện theo đúng kế hoạch đã đăng ký năm 2018 với Tổng công ty, với tổng số vốn dự kiến là 490,0 tỷ đồng. Hoàn thành kế hoạch vốn sửa chữa lớn là 62,390 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng điện cho khách hàng. Tiếp tục thực hiện triệt để các quy định về tiếp cận điện năng, đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ khách hàng, theo hướng đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất cho các khách hàng sử dụng điện.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án "Công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa giai đoạn 2016-2020", tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử, chấm xóa nợ trên máy tính bảng, thu tiền điện qua ngân hàng, qua thẻ... để nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực kinh doanh bán điện.

Trên cơ sở Đề án "Giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2016-2020", PC Hải Dương xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình giảm suất sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện và các giải pháp giảm tổn thất lưới điện năm 2018 theo đúng lộ trình, phấn đấu đạt chỉ tiêu tổn thất toàn hệ thống không lớn hơn kế hoạch được giao.

Thực hiện chủ đề của năm 2018 là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", PC Hải Dương tập trung công tác đào tạo, bồi huấn phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được mô hình tổ chức quản trị hiện đại gắn liền với mọi mặt hoạt động của Công ty, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, CBCNV để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, vv…

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động