RSS Feed for Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch điện VIII | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 07:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch điện VIII

 - Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


Phản biện việc phát triển hệ thống truyền tải 500 kV tại Quy hoạch điện VIII

Một số nhận xét, góp ý đối với Quy hoạch điện VIII

Phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII và những thách thức trong lựa chọnTheo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9 tháng 8 năm 2018 giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời gian 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. Hiện nay, Dự thảo lần 1 Đề án Quy hoạch điện VIII đã hoàn thiện.

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành quốc gia, Bộ Công Thương đăng tải toàn bộ Dự thảo Quy hoạch điện VIII để các bộ, ngành và cơ quan liên quan có ý kiến trong 30 ngày (kể từ ngày đăng thông báo).

Dự thảo Quy hoạch điện VIII:

Tập 1: Thuyết minh chung, xem tại đây.

Tập 2: Phụ lục, xem tại đây.
 

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Bài viết cùng chủ đề

Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động